Trang chủ » Top 10+ trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi đầy đủ nhất

Top 10+ trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi đầy đủ nhất

Top 10+ trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi đầy đủ nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:

 • Tác giả: tracnghiem.net
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 4.82 (862 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi: A. Gắn nhiễm sắc thể. B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con. C. Tâm động của nhiễm sắc thể 

2 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi Gắn nhiễm sắc thể | VietJack.com

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 4.71 (594 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi A. Gắn nhiễm sắc thể B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con C. Tâm động của 

3 2/ Bài tập Câu 1. Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi: A. Gắn NST. B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con. C. Tâm động của NST bám

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 09/24/2022
 • Đánh giá: 4.5 (323 vote)
 • Tóm tắt: 2/ Bài tập Câu 1. Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi: A. Gắn NST. B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con

Xem thêm: Top 9 2x 2 3x 5 chính xác nhất

4 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi Gắn nhiễm sắc thể

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 4.21 (229 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơiA. Gắn nhiễm sắc thểB. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con C. Tâm động của nhiễm sắc thể bám 

5 [LỜI GIẢI] Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi : – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 05/05/2022
 • Đánh giá: 4.08 (386 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi : A. … Gắn NST. B. … hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con. C. … Tâm động của NST bám và trượt về các 

6 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi Gắn nhiễm sắc thể

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 03/06/2022
 • Đánh giá: 3.91 (361 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án C. Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào 

7 : Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi: – Công thức nguyên hàm

 • Tác giả: congthucnguyenham.club
 • Ngày đăng: 06/23/2022
 • Đánh giá: 3.79 (432 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi: A. Gắn nhiễm sắc thể. B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con

Xem thêm: Top 20 dao động cưỡng bức có biên độ

8 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi Gắn nhiễm sắc thể

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 06/09/2022
 • Đánh giá: 3.41 (444 vote)
 • Tóm tắt: Từng NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn phân li về 2 cực của tế bào. NST bắt đầu tháo xoắn. Quá trình này là ở kì nào của nguyên 

9 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơia

Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơia
 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.31 (492 vote)
 • Tóm tắt: Nguyên phân (phân bào nguyên nhiễm) là quá trình phân chia của tế bào nhân thực trong đó NST trong nhân tế bào được chia ra làm hai phần giống nhau và giống 

10 Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi | 7scv: Học các môn từ lớp 1 đến lớp 12

 • Tác giả: 7scv.com
 • Ngày đăng: 11/27/2021
 • Đánh giá: 3.18 (415 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi A. Gắn NST. B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con

Xem thêm: Top 19 if someone knocked a candle over chi tiết nhất

11 Question: Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc dần xuất hiện ở kỳ

 • Tác giả: lop.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/10/2022
 • Đánh giá: 2.86 (147 vote)
 • Tóm tắt: Thoi vô sắc gắn với tâm động của NST và kéo về hai cực của tế bào. Đáp án cần chọn là: C 

12 Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi:

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 12/14/2021
 • Đánh giá: 2.81 (108 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nguyên phân, thoi vô sắc là nơi: A. Gắn NST. B. Hình thành màng nhân và nhân con cho các TB con. C. Tâm động của NST bám và trượt về các cực 

13 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi C. Tâm động của nhiễm sắc thể bám

 • Tác giả: doctailieu.com
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 2.63 (133 vote)
 • Tóm tắt: · Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi C. Tâm động của nhiễm sắc thể bám và trượt về các cực của tế bào Trắc nghiệm môn Sinh học Lớp 

14 Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 2.61 (98 vote)
 • Tóm tắt: Trong quá trình nguyên phân thoi vô sắc là nơi: a. Gắn nhiễm sắc thể. b. Hình thành màng nhân và nhân con cho các tế bào con. c. Tâm động của nhiễm sắc thể 
Scroll to Top