Trang chủ » Top 10+ you are not to say chi tiết nhất

Top 10+ you are not to say chi tiết nhất

Top 10+ you are not to say chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về You are not to say mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video You are not to say

2 You are not to say anything unless you wish to do so.a. obliged

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 4.75 (496 vote)
 • Tóm tắt: You are not ___ to say anything unless you wish to do so.a. obliged b. willing c. equal d. attracted

Xem thêm: Top 13 cách tính p value

3 What to Say (and Not to Say) to Someone Who&039s Depressed – Hey Sigmund

 • Tác giả: heysigmund.com
 • Ngày đăng: 04/28/2022
 • Đánh giá: 4.44 (600 vote)
 • Tóm tắt: It can be difficult to know what to say to someone who is depressed, but anything you say with an open, loving heart is unlikely to be the wrong thing

4 1.He said”Let’s not say anything about it till we hear the fact”He.2.”Please,pl. – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 4.26 (540 vote)
 • Tóm tắt: · 1 He told us not to say anything about it till we heard the fact. 2 She advised me not to drink too much. 3 He said that he didn’t know how 

5 You are not to say anything unless you wish to do so

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 07/29/2022
 • Đánh giá: 3.99 (372 vote)
 • Tóm tắt: You are not ______ to say anything unless you wish to do so. A. equal. B. attracted. C

Xem thêm: Top 8 điều nào sau đây là sai chính xác nhất

6 It is not to say “Thank you” when you are given something

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 02/13/2022
 • Đánh giá: 3.95 (336 vote)
 • Tóm tắt: It is ______ not to say “Thank you” when you are given something. A small B rude C slight D formal Giải thích:Vậy đáp án đúng là B

7 Know Your Rights | What To Do When Encountering Questions from Law Enforcement | American Civil Liberties Union

 • Tác giả: aclu.org
 • Ngày đăng: 03/20/2022
 • Đánh giá: 3.65 (259 vote)
 • Tóm tắt: In general, you do not have to talk to law enforcement officers (or anyone … Once you say that you want to talk to a lawyer, officers should stop asking 

8 You are not obliged to say anything unless you wish to do so dịch – You are not obliged to say anything unless you wish to do so Việt làm thế nào để nói

 • Tác giả: vi4.ilovetranslation.com
 • Ngày đăng: 09/27/2022
 • Đánh giá: 3.48 (239 vote)
 • Tóm tắt: You are not obliged to say anything … Sao chép! … Sao chép! Bạn không bắt buộc phải nói bất cứ điều gì trừ khi bạn muốn làm như vậy. đang được dịch, vui 

Xem thêm: Top 15 in the snowy weather we don t go to school

9 Choose the best answer to complete each sentence You are not

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 3.39 (435 vote)
 • Tóm tắt: You are not ______ to say anything unless you wish to do so. A. obliged. B.willing. C. equal

10 [LỜI GIẢI] You are notto say anything unless you wish to do so – Tự Học 365

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 04/25/2022
 • Đánh giá: 3.03 (544 vote)
 • Tóm tắt: Choose A, B, C, or D that best completes each unfinished sentence, substitutes the underlined part, or has a close meaning to the original one. You are not 

11 It is not to say “Thank you” when you are given something

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 2.82 (87 vote)
 • Tóm tắt: It is ______ not to say “Thank you” when you are given something. small. rude. slight. formal. Gợi ý câu trả lời: Xem đáp án. Xem hướng dẫn giải
Xem thêm
Scroll to Top