Trang chủ » Top 20+ từ các số 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhất

Top 20+ từ các số 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhất

Top 20+ từ các số 1 2 3 4 5 6 chi tiết nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về từ các số 1 2 3 4 5 6 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Giải Toán 11 Bài 2: Hoán vị – chỉnh hợp – tổ hợp

Video Giải Bài tập 1 trang 54 SGK Toán lớp 11 Đại số

Bài tập 1 trang 54 SGK Toán lớp 11 Đại số: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, lập các số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau. Hỏi:

a) Có tất cả bao nhiêu số?

b) Có bao nhiêu số chẵn, bao nhiêu số lẻ?

c) Có bao nhiêu số bé hơn 432 000?

Lời giải:

a) Cách 1: Mỗi số tự nhiên có 6 chữ số khác nhau là một cách sắp xếp 6 chữ số hay một hoán vị của 6 phần tử:

Vậy có P6 = 6! = 720 (số)

Cách 2: Số tự nhiên có thể có là abcdef¯, với a, b, c, d, e, f∈1;2;3;4;5;6 và a, b, c, d, e, f đôi một khác nhau.

a có 6 cách

b≠a nên có 5 cách chọn

c≠b,a nên có 4 cách chọn

d≠c,b,a nên có 3 cách chọn

e≠d,c,b,a nên có 2 cách chọn

Xem thêm: Top 20+ lục địa mới trỗi dậy chi tiết nhất

f≠e,d,c,b,a nên có 1 cách chọn

Vậy theo quy tắc nhân ta có 6.5.4.3.2.1 = 720 số

b) Số tự nhiên chẵn cần lập có dạng abcdef¯, với a, b, c, d, e, f ∈1;2;3;4;5;6, có kể đến thứ tự, f chia hết cho 2 .

f chia hết cho 2 nên f∈{2;4;6} có 3 cách.

e≠f nên có 5 cách chọn.

d≠e,f nên có 4 cách chọn.

c≠f,e,d nên có 3 cách chọn.

b≠f,e,d,c nên có 2 cách chọn.

a≠f,e,d,c,b nên có 1 cách chọn.

Vậy theo quy tắc nhân có 3.5.4.3.2.1 = 360 số tự nhiên chẵn.

Do đó có: 720 – 360 = 360 số tự nhiên lẻ.

Cách khác:

Với f∈2,4,6 nên có 3 cách chọn

5 chữ số còn lại có 5! = 120 cách sắp xếp thứ tự.

Theo quy tắc nhân có 3.5! = 360 (số chẵn).

Tương tự ta cũng có 360 số lẻ.

Xem thêm: Top 10+ i think married woman should not go to work đầy đủ nhất

Vậy có 360 số chẵn và 360 số lẻ.

c) Gọi số tự nhiên cần lập có dạng là abcdef¯, với a, b, c, d, e, f∈1;2;3;4;5;6

Xét các trường hợp:

Trường hợp 1: a = 4, b = 3

Có 1 cách chọn a và 1 cách chọn b.

c < 2 nên c = 1, có 1 cách chọn c.

Số cách chọn d, e, f là số hoán vị của 3 chữ số còn lại nên có 3! cách.

Do đó có 1.1.1.3! = 6 số.

Trường hợp 2: a = 4, b < 3.

Có 1 cách chọn a.

b < 3 nên , có 2 cách chọn b.

Số cách chọn c, d, e, f là số hoán vị của 4 chữ số nên có 4! cách.

Do đó có 2.4! = 48 số.

Trường hợp 3: a < 4.

Vì a < 4 nên và có 3 cách chọn a.

Số cách chọn các chữ số b, c, d, e, f là số hoán vị của 5 chữ số còn lại nên có 5! cách.

Xem thêm: Top 19 cặp chất nào sau đây cùng dãy đồng đẳng

Do đó có 3.5! = 360 số.

Vậy có 6 + 48 + 360 = 414 số bé hơn 432 000.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 11 hay, chi tiết khác:

Hoạt động 1 trang 47 SGK Toán lớp 11 Đại số: Hãy liệt kê tất cả các số gồm ba chữ số khác nhau từ các chữ số 1, 2, 3…

Hoạt động 2 trang 49 SGK Toán lớp 11 Đại số: Trong giờ học môn Giáo dục quốc phòng, một tiểu đội học sinh gồm mười người…

Hoạt động 3 trang 49 SGK Toán lớp 11 Đại số: Trên mặt phẳng, cho bốn điểm phân biệt A, B, C, D…

Hoạt động 4 trang 51 SGK Toán lớp 11 Đại số: Hãy liệt kê tổ hợp chập 3, chập 4 của 5 phần tử của A…

Hoạt động 5 trang 52 SGK Toán lớp 11 Đại số: Có 16 đội bóng đá tham gia thi đấu…

Bài tập 2 trang 54 SGK Toán lớp 11 Đại số: Có bao nhiêu cách sắp xếp chỗ ngồi cho mười người khách vào mười ghế thành 1 dãy…

Bài tập 3 trang 54 SGK Toán lớp 11 Đại số: Giả sử có bảy bông hoa màu khác nhau và ba lọ khác nhau…

Bài tập 4 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: Có bao nhiêu cách mắc nối tiếp 4 bóng đèn được chọn từ 6 bóng đèn khác nhau…

Bài tập 5 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: Có bao nhiêu cách cắm 3 bông hoa vào 5 lọ khác nhau…

Bài tập 6 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: Trong mặt phẳng, cho sáu điểm phân biệt sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng…

Bài tập 7 trang 55 SGK Toán lớp 11 Đại số: Trong mặt phẳng có bao nhiêu hình chữ nhật được tạo thành từ bốn đường thẳng song song…

Lý thuyết Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp

Trắc nghiệm Hoán Vị – Chỉnh Hợp – Tổ Hợp có đáp án

Mục lục

Top 21 từ các số 1 2 3 4 5 6 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số chia hết cho 2

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 4.84 (865 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có bốn chữ số chia hết cho 2? Kết quả cần tìm …

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 04/14/2022
 • Đánh giá: 4.73 (457 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên, mỗi số có 6 chữ số đồng thời thỏa điều kiện: Sáu chữ số của mỗi số là khác nhau và …

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chẵn?

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 02/20/2022
 • Đánh giá: 4.48 (455 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chẵn?

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số chẵn gồm 4 chữ số khác nhau

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 11/25/2021
 • Đánh giá: 4.32 (566 vote)
 • Tóm tắt: Từ các số 012345 lập đươc bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 4 chữ số khác nhau ? Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập …

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên?

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 10/09/2022
 • Đánh giá: 4.13 (416 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên? ; #1 · danglequan97 · 91 Bài viết ; #2 · tonyteoakalegendz · 2 Bài viết ; #3 · Math Is Love · 620 …

Xem thêm: Top 20+ nhận định nào sau đây là đúng chi tiết nhất

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 3.88 (231 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi : Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số khác nhau và là số chẵn. A. 360. B. 343. C. 523. D. 347. Lời giải:.

Từ các chữ số 1,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số đôi một khác nhau?  

 • Tác giả: cungthi.online
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 3.6 (333 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải: Gọi số cần tìm có dạng img1 , img2 chẵn. Số cách chọn img3 : 2. Số các chọn abc : img4. Số các số cần tìm là : img5. Vậy đáp án đúng là C.

Từ các số 1 2 3 4 5 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số?

Từ các số 1 2 3 4 5 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số?
 • Tác giả: chamhoc.vn
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 3.32 (369 vote)
 • Tóm tắt: Suy ra số cách lập được số 4 chữ số đôi một khác nhau từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 7 x 6 x 5 x 4 = 840 cách. Cách lập số tự nhiên có 4 chữ số và là số chẵn.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ở bài toán này có một chút phức tạp hơn so với cách lập số tự nhiên gồm 4 chữ số trên vì các chữ số trong các số được lập cần đôi một khác nhau. Nói một cách dễ hiểu ở cách lập số có 4 chữ số trên bạn có thể lập được số 1111, 2222, 3333, 4444 hoặc …

Từ các số 1234567 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 1. có 4 chữ số? 2. có 4 chữ số đôi một khác nhau 3. chẵn có 4 chữ số. 4. chẵn có 4 chữ số đôi một khác nhau? 5. có 4 chữ số trong đó chữ số đầu tiên là chữ số 2? 6. số tự nhiên gồm 4 chữ số mà không chia hết cho 5?

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 04/10/2022
 • Đánh giá: 3.06 (247 vote)
 • Tóm tắt: Từ các số 1;2;3;4;5;6;7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên 1. có 4 chữ số? 2. có 4 chữ số đôi một khác nhau 3. chẵn có 4 chữ số.

Từ các chữ số 123456 có thể lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau và có tổng các chữ số là 10 ?

 • Tác giả: booktoan.com
 • Ngày đăng: 12/22/2021
 • Đánh giá: 2.86 (169 vote)
 • Tóm tắt: Đây là các bài toán về Hoán vị, Chỉnh hợp, Tổ hợp có áp dụng các phép đếm. + Gọi số có 3 chữ số khác nhau có dạng:( overline {abc} ). + Để …

Xem thêm: Top 10+ many modern medicines are derived đầy đủ nhất

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số đôi một khác nhau

 • Tác giả: tharong.com
 • Ngày đăng: 06/22/2022
 • Đánh giá: 2.88 (93 vote)
 • Tóm tắt: Cho A={1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}. Từ tập A có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số đôi một khác nhau? …

Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 người ta lập các số tự

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 10/23/2022
 • Đánh giá: 2.76 (129 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số 0,1,2,3,4,5,6 người ta lập các số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau, sau đó với mỗi số lập được viết lên một lá thăm, bỏ vào hộp kín.

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 lập được bao nhiêu số có ba chữ số?

 • Tác giả: zix.vn
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.52 (167 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 lập được bao nhiêu số có ba chữ số? Tác giả The Collectors; ze_creation_date 2/6/21.

Từ các chữ số 1 2 3 4 5 6 7 8 9 người ta lập số tự nhiên có 9 chữ số sao cho trong số được lập từ tr

 • Tác giả: luyentap247.com
 • Ngày đăng: 02/05/2022
 • Đánh giá: 2.44 (199 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi và phương pháp giải. Nhận biết. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 …

Từ các chữ số 123456 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số sao cho trong mỗi số đó có đún

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 12/16/2021
 • Đánh giá: 2.43 (117 vote)
 • Tóm tắt: Từ các chữ số (1;2;3;4;5;6) lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 8 chữ số sao cho trong mỗi số đó có đúng ba chữ số 1, các chữ số còn lại đôi một khác.

Xem thêm: Top 25 giải bài tập toán lớp 4 trang 23

Từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 01/19/2022
 • Đánh giá: 2.21 (119 vote)
 • Tóm tắt: từ các chữ số 0;1;2;3;4;5;6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 5?

Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên bé hơn 200

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 03/11/2022
 • Đánh giá: 2.09 (170 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: 78. Giải thích các bước giải: TH1: Số lập được có 1 chữ số, ta được 6 số: 1; 2; 3; 4; 5; 6. TH2: Số lập được có 2 cs. Số số có 2 cs tạo được là: …

Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên lẻ có 6 chữ số đôi một khác nhau và trong mỗi số đó tổng của ba chữ số đầu lớn hơ

 • Tác giả: moon.vn
 • Ngày đăng: 12/01/2021
 • Đánh giá: 2.01 (159 vote)
 • Tóm tắt: Võ Hoàng Phúc Thắng cho e hỏi chỗ từ a+b+c-1 sao nó lại tương đương với số 20 vậy ạ? . 19/07/2021. le van an mỗi giá trị của f thì …

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số khác nhau mà hai chữ số chẵn đứng kề nhau?

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 12/02/2021
 • Đánh giá: 1.89 (175 vote)
 • Tóm tắt: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 7 chữ số khác nhau mà hai chữ số chẵn đứng kề nhau?

Bài 2: Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 10/15/2022
 • Đánh giá: 1.8 (54 vote)
 • Tóm tắt: từ các chữ số 1,2,3,4,5,6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và số tạo thành nhỏ hơn 432000.

Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau.   

 • Tác giả: hoc247.net
 • Ngày đăng: 03/04/2022
 • Đánh giá: 1.79 (189 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi: Từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau. A. 110. B. 121. C. 120. D. 125. Lời giải tham khảo:.
Xem thêm
Scroll to Top