Trang chủ » Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 5

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 5

Tiết 1

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

2. Lập bảng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau:

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Trả lời:

Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I - Tiếng Việt 5

Tiết 2

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

2. Nghe viết:

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

    Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.

    Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

Chú ý:

Chú ý viết đúng tên riêng (Đà, Hồng) và các từ ngữ dễ viết sai chính tả nỗi niềm, ngược, cầm trịch, đỏ lừ…

Tiết 3

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

2. Ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong một bài văn miêu tả đã học dưới đây:

a) Quang cảnh làng mạc ngày mùa

b) Một chuyên gia máy xúc

c) Kì diệu rừng xanh

d) Vườn quả cù lao sông

Trả lời:

Chi tiết mà em thích nhất nằm ở trong bài Kì diệu rừng xanh, khi miêu tả những cây nấm trong khu rừng có đoạn "Những chiếc nấm to bằng cái ấm tích, màu sặc sỡ rực lên. Mỗi chiếc nấm là một lâu đài kiến trúc tân kì". Sự miêu tả và liên tưởng này khiến em cảm thấy vô cùng thú vị và cảm nhận được nét đẹp từ những cây nấm.

Tiết 4

1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

 2. Nêu tính cách của một số nhân vật trong vở kịch Lòng dân của tác giả Nguyễn Văn Xe. Phân vai trong nhóm để tập diễn một trong hai đoạn kịch

Trả lời:

Dì Năm: Bình tĩnh, nhanh trí, khôn khéo, dũng cảm bảo vệ cán bộ

Bé An: Thông minh, nhanh trí, biết làm cho kẻ địch không nghi ngờ

Chú cán bộ: Bình tĩnh, tin tưởng vào lòng dân

Cai và lính lệ: Hống hách, Xảo quyệt, vòi vĩnh

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top