Trang chủ » Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 (tiết 1+2)

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5 (tiết 1+2)

Soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 1 Tuần 10

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 5): Lập bàng thống kê các bài thơ đã học trong các giờ tập đọc từ tuần 1 đến tuần 9 theo mẫu sau.

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5 (tiết 1+2)

Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II - Tiếng Việt 5 (tiết 1+2)

Soạn bài Ôn tập giữa học kì 1 Tiết 2 Tuần 10

Câu 2 (trang 95 sgk Tiếng Việt 5): Nghe – viết:

Nỗi niềm giữ nước giữ rừng

Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, nột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.

Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước giữ rừng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top