Trang chủ » Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 52

Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 52

Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 52

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về vở bài tập toán lớp 4 bài 52 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video vở bài tập toán lớp 4 bài 52

Tailieumoi sưu tầm và biên soạn giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 51, 52, 53 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị chi tiết VBT Toán lớp 2 Tập 2 Kết nối tri thức với cuộc sống. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 51, 52, 53 Bài 52 Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Video giải vở bài tập Toán lớp 2 trang 51, 52, 53 Bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị – Kết nối tri thức

Bài 52 Tiết 1 trang 51 – 52 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51 Bài 1: Nối (theo mẫu).

bài 52

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

Quan sát thấy số 512 gồm 5 trăm, 1 chục và 2 đơn vị nên ta có thể phân tích cấu tạo số như sau: 512 = 500 + 10 + 2

Tương tự em thực hiện được:

128 = 100 + 20 + 8

256 = 200 + 50 + 6

360 = 300 + 60 + 0 = 300 + 60

306 = 300 + 0 + 6 = 300 + 6

408 = 400 + 0 + 8 = 400 + 8

Em nối như sau:

bài 52

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51 Bài 2: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị (theo mẫu).

Mẫu: 239 = 200 + 30 + 9

a) 392 = ……………………………

b) 309 = ……………………………

c) 230 = ……………………………

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

Em thấy số 392 gồm 3 trăm, 9 chục và 2 đơn vị nên em viết 392 = 300 + 90 + 2

Tương tự, em làm như sau:

a) 392 = 300 + 90 + 2

b) 309 = 300 + 9

c) 230 = 200 + 30

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 51 Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Thỏ và rùa cùng thu hoạch cà rốt. Hai bạn dùng những chiếc bao và giỏ để đựng cà rốt. Mỗi bao đựng 100 củ cà rốt. Mỗi giỏ đựng 10 củ cà rốt. Những củ cà rốt còn lại thỏ và rùa sẽ ăn luôn tại chỗ.

a) Hôm qua, để đựng số cà rốt thu hoạch được, thỏ và rùa đã dùng 1 bao và 4 giỏ, sau đó hai bạn đã ăn 2 củ cà rốt tại chỗ. Như vậy, hôm qua thỏ và rùa đã thu hoạch được …… củ cà rốt.

b) Hôm nay, hai bạn thu hoạch được 252 củ cà rốt. Vậy để đựng cà rốt, thỏ và rùa cần … bao và … giỏ. Hai bạn sẽ ăn … củ cà rốt tại chỗ.

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

a) Em thấy bạn thỏ và rùa đã dùng 1 bao, vậy là 100 củ và 4 giỏ hay là 40 củ, sau đó hai bạn đã ăn 2 của cà rốt tại chỗ nên số cà rốt thỏ và rùa đã thu hoạch là: 100 + 40 + 2 = 142 củ

b) Hai bạn thu hoạch được 252 củ cà rốt mà số 252 gồm 2 trăm, 5 chục và 2 đơn vị , vậy cần 2 bao (đựng 200 củ); 5 giỏ (đựng 50 củ) để đựng và còn thừa 2 củ. Số cà rốt thừa ra các bạn sẽ ăn tại chỗ nên các bạn sẽ ăn 2 củ cà rốt.

Em điền như sau:

a) Hôm qua, để đựng số cà rốt thu hoạch được, thỏ và rùa đã dùng 1 bao và 4 giỏ, sau đó hai bạn đã ăn 2 củ cà rốt tại chỗ. Như vậy, hôm qua thỏ và rùa đã thu hoạch được 142 củ cà rốt.

b) Hôm nay, hai bạn thu hoạch được 252 củ cà rốt. Vậy để đựng cà rốt, thỏ và rùa cần 2 bao và 5 giỏ. Hai bạn sẽ ăn 2 củ cà rốt tại chỗ.

Bài 52 Tiết 2 trang 52 – 53 Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 52 Bài 1: Số?

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

Em thấy số gồm 8 trăm, 2 chục và 0 đơn vị được viết là số 820 và em đọc là tám trăm hai mươi.

Số 651 gồm 6 trăm, 5 chục và 1 đơn vị

Xem thêm: Top 10+ sử 9 bài 3 chính xác nhất

Số bảy trăm bốn mươi tư được viết là 744

Số chín trăm linh một được viết là 901, số này gồm 9 trăm, 0 chục và 1 đơn vị

Em điền như sau:

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 52 Bài 2: Nối (theo mẫu).

bài 52

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

Quan sát ảnh

Em thấy 307 gồm 3 trăm, 0 chục và 7 đơn vị nên em viết 307 = 300 + 7, em thực hiện nối bánh 307 với 300 + 7

Tương tự: 370 = 300 + 70

357 = 300 + 50 + 7

Em nối như sau:

bài 52

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 53 Bài 3: Số?

a) 682 = 600 + …… + 2

b) 208 = 200 + ……

c) 820 = …… + 20

d) 381 = …… + 80 + 1

e) 610 = 600 + ……

g) 108 = 100 + ……

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

Xem thêm: Top 20 if you read many books you will have much knowledge đầy đủ nhất

Em thấy số 682 gồm 6 trăm, 8 chục và 2 đơn vị nên em viết 682 = 600 + 80 + 2

Tương tự em làm như sau:

a) 682 = 600 + 80 + 2

b) 208 = 200 + 8

c) 820 = 800 + 20

d) 381 = 300 + 80 + 1

e) 610 = 600 + 10

g) 108 = 100 + 8

Vở bài tập Toán lớp 2 Tập 2 trang 53 Bài 4: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Sóc dùng những chiếc bao và giỏ để đựng hạt dẻ mà mình nhặt được mỗi ngày như sau:

Mỗi bao đựng 100 hạt dẻ;

Mỗi giỏ đựng 10 hạt dẻ.

Tuần này, sóc nhặt được tất cả 3 bao, 8 giỏ và còn thừa 2 hạt dẻ bên ngoài.

Như vậy, tuần này sóc nhặt được tất cả …… hạt dẻ

bài 52

Xem thêm: Top 14 đứng trước vận nước nguy nan

Trả lời:

Em thấy sóc nhăt được tất cả 3 bao; mỗi bao có 100 hạt, vậy hai bao có 200 hạt, 3 bao có 300 hạt.

8 giỏ, mỗi giỏ có 10 hạt, vậy 2 giỏ có 20 hạt, 3 giỏ có 30 hạt, … , 8 giỏ có 80 hạt và còn thừa 2 hạt dẻ. Vậy Sóc đã nhặt được tất cả số hạt giẻ là: 300 + 80 + 2 = 382 (hạt giẻ)

Em điền như sau:

Như vậy, tuần này sóc nhặt được tất cả 382 hạt dẻ.

Top 22 vở bài tập toán lớp 4 bài 52 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

V%E1%BB%9F%20b%C3%A0i%20t%E1%BA%ADp%20To%C3%A1n%20l%E1%BB%9Bp%204%20b%C3%A0i%2052

 • Tác giả: cunghoidap.com
 • Ngày đăng: 09/12/2022
 • Đánh giá: 4.68 (494 vote)
 • Tóm tắt: Các toplist về chủ đề Vở bài tập Toán lớp 4 bài 52.

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 62 Bài 52: Tính chất kết hợp của

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/21/2022
 • Đánh giá: 4.45 (234 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1.

Vở bài tập Toán lớp 2 bài 52: Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

 • Tác giả: hanghieugiatot.com
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Đánh giá: 4.28 (311 vote)
 • Tóm tắt: 514 = ? + 10 + 4 904 = 900 + ? Hướng dẫn giải. 993 = 900 + 90 + 3 503 = 500 + 3.

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 4.03 (329 vote)
 • Tóm tắt: Bài 52. TÍNH CHẤT KẾT HỢP CỦA PHÉP NHÂN 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu: Mẫu: 12x4x5= 12 X (4 X 5) = 12 X 20 = 240 b) 6x7x5 = (6 X 5) X 7 = 30 X …

✅ Bài 52: Trừ hai số thập phân ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

 • Tác giả: giasutamtaiduc.com
 • Ngày đăng: 12/08/2021
 • Đánh giá: 3.81 (488 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 65 – Bài 52: Trừ hai số thập phân. Bài 1 trang 65 Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 1: Tính. 78,2 – 24,6. 5,9 – 1,67.

Xem thêm: Top 20+ một phân tử adn chi tiết nhất

Câu 1, 2, 3 trang 62 vở bài tập môn Toán lớp 4 tập 1: Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 3.72 (592 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3 trang 62 vở bài tập môn Toán lớp 4 tập 1: Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân… Câu 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2.

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: lambaitap.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/11/2022
 • Đánh giá: 3.4 (592 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1 … Câu 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:.

Giải toán VNEN 4 bài 52: Luyện tập

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 04/12/2022
 • Đánh giá: 3.23 (238 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài 52: Luyện tập – Sách VNEN toán 4 tập 1 trang 121. Phần dưới sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, …

Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Bảng nhân 8

 • Tác giả: giasutoancau.com
 • Ngày đăng: 05/10/2022
 • Đánh giá: 2.99 (245 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập Phép nhân 8 trang 62 SBT Toán 3 tập 1 có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết cho từng bài tập giúp các em luyện tập …

Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt | Giải vở bài tập Khoa học 4

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 2.91 (185 vote)
 • Tóm tắt: Trả lời toàn bộ các câu hỏi, bài tập trong Bài 52. Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt vở bài tập khoa học lớp 4, … Bài 1 (trang 69 VBT Khoa Học 4).

Bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 2.83 (146 vote)
 • Tóm tắt: Bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân. Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 VBT toán 4 bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân với lời giải chi tiết và cách g.

Xem thêm: Giải Hoá 12 bài 31: Sắt SGK trang 141 đầy đủ nhất – Tailieu.com

Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 bài 1, 2, 3 (VBT)

 Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 bài 1, 2, 3 (VBT)
 • Tác giả: vietjack.me
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.71 (87 vote)
 • Tóm tắt: Với giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung vở …

Top 15 Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 52 Trang 62 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Đánh giá: 2.55 (130 vote)
 • Tóm tắt: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Tập 1 Trang 62 Bài 52: Tính .. Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, …

Tải Giải Vở bài tập Khoa học 4 bài 52: Vật dẫn nhiệt và vật cách nhiệt – Giải sách bài tập Khoa học lớp 4 tập 2

 • Tác giả: 123docz.net
 • Ngày đăng: 10/24/2022
 • Đánh giá: 2.41 (71 vote)
 • Tóm tắt: Tài liệu Đề thi môn hóa học lớp 11 – Đề số 4 pdf · Tài liệu Chuyên đề – SKKN Thể dục Đưa trò chơi dân gian và trò chơi vận động vào tiết dạy nhằm tạo sự hứng thú …

Giải Vở bài tập Toán 3 bài 52: Luyện tập

 • Tác giả: onthihsg.com
 • Ngày đăng: 04/23/2022
 • Đánh giá: 2.42 (170 vote)
 • Tóm tắt: 8 x 3 = 24 3 x 8 = 24 8 x 7 = 56 7 x 8 = 56. 8 x 4 = 32 4 x 8 = 32 8 x 8 = 64 8 x 9 = 72. 2. Một tấm vải dài 20m. Người ta cắt lấy 2 mảnh, mỗi mảnh dài 8m.

Giải vở bài tập toán 4 trang 62 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 03/10/2022
 • Đánh giá: 2.2 (144 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 4 – Giải vở BT toán lớp 4 tập 1 – Bài 1: Tính bằng cách thuận tiện nhất theo … Giải vở bài tập toán 4 trang 62 bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân.

Xem thêm: Top 18 chất làm suy giảm chức năng hệ thần kinh

Bài 52 Tính chất kết hợp của phép nhân – Vở bài tập Toán 4 – Tập một

 • Tác giả: timdapan.com
 • Ngày đăng: 12/27/2021
 • Đánh giá: 2.17 (199 vote)
 • Tóm tắt: Chi tiết từng trang ✓ Tính chất kết hợp của phép nhân Download sách scan Vở bài tập Toán 4 – Tập một siêu nét, tải PDF sách Vở bài tập Toán 4 – Tập một …

Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.02 (68 vote)
 • Tóm tắt: Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây. Xem thêm các sách tham khảo liên quan: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 · Giải Toán Lớp 4 · Sách giáo khoa toán lớp 4 …

Giải bài 52 tiết 2 trang 52, 53 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 04/02/2022
 • Đánh giá: 1.98 (53 vote)
 • Tóm tắt: Số? Nối (theo mẫu). Sóc dùng những chiếc bao và giỏ để đựng hạt dẻ mà mình nhặt được mỗi ngày như sau: ; 651. Sáu trăm năm mươi mốt ; 7. 4. 4. Bảy trăm bốn mươi …

Bài 52 trang 62 vở bài tập Toán lớp 4

 • Tác giả: boxhoidap.com
 • Ngày đăng: 09/10/2022
 • Đánh giá: 1.88 (104 vote)
 • Tóm tắt: Với giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 62 Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân chi tiết được Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn bám sát nội dung vở …

Giải vở bài tập toán 4 bài 52 : Tính chất kết hợp của phép nhân

 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 06/20/2022
 • Đánh giá: 1.69 (139 vote)
 • Tóm tắt: Bài 48 trang 46 Vở bài tập toán 9 tập 1. Tháng Mười 24, 2022. Bài 1. Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu : Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán 4 bài 52 …

Vở bài tập Toán lớp 4 – Tập 1 – trang 62 – Bài 52: Tính chất kết hợp của phép nhân (HAY NHẤT)

 • Tác giả: sgkphattriennangluc.vn
 • Ngày đăng: 06/25/2022
 • Đánh giá: 1.74 (164 vote)
 • Tóm tắt: Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của … “Vở bài tập Toán lớp 4 – Tập 1 – trang …
Scroll to Top