Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất theo mẫu:

Mẫu: 12 × 4 × 5 = 12 × (4 × 5)

= 12 × 20

a) 8 × 5 × 9 = ………

= ………

= ………

b) 6 × 7 × 5 = ………

= ………

= ………

c) 6 × 4 × 25 = ………

= ………

= ………

Đáp án:

a) 8 × 5 × 9 = (8 × 5) × 9

= 40 × 9

= 360

b) 6 × 7 × 5 = (6 × 5) × 7

= 30 × 7

= 210

c) 6 × 4 × 25 = 6 × (4 × 25)

= 6 × 100

= 600

Câu 2.

 Một cửa hàng có 5 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 10 gói, mỗi gói có 8 sản phẩm. Hỏi trong 5 kiện hàng đó có tất cả bao nhiêu sản phẩm? (giải bằng hai cách)

Đáp án:

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

Cách 1:

Bài giải

Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

5 10 8 = (5 8) 10

= 40 10

= 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Cách 2:

Bài giải

Số sản phẩm có trong một kiện hàng là:

10 8= 80 (sản phẩm)

Số sản phẩm có trong 5 kiện hàng là:

5 80 = 400 (sản phẩm)

Đáp số: 400 sản phẩm

Câu 3.

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 52. Tính chất kết hợp của phép nhân

A. 4 góc vuông

B. 8 góc vuông

C. 12 góc vuông

D. 16 góc vuông

Đáp án:

Chọn đáp án D. 16 góc vuông

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top