Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân

Hướng dẫn giải bài tập trang 60 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Viết số thích hợp vào chỗ trống

a) 125 x 6 = …… × 125

b) 364 × 9 = …… × 364

c) 34 × (4 + 5) = 9 × …..

d) (12 – 5) × 8 = ….. × 7

Đáp án:

a) 125 6 = 6 × 125

b) 364 × 9 = 9 × 364

c) 34 × (4 + 5) = 9 × 34

 

d) (12 – 5) × 8 = 8 × 7

 

Câu 2. 

Tính theo mẫu:

a) 6 × 125 = ……………

= ……………

b) 9 × 1937 = ……………

= ……………

c) 6 × 2357 = ……………

= ……………

d) 8 × 3745 = ……………

= ……………

e) 7 × 9896 = ……………

= ……………

Đáp án:

a) 6 × 125 = 125 × 6

= 750

b) 9 1937 = 1937 × 9

= 17433

c) 6 × 2357 = 2357 × 6

= 14142

d) 8 × 3745 = 3745 × 8

= 29960

d) 7 9896 = 9896

 

= 69272

 

Câu 3. 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Trong hình bên có:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân

A. 5 hình chữ nhật

B. 6 hình chữ nhật

C. 8 hình chữ nhật

D. 9 hình chữ nhật

Đáp án:

Chọn D. 9 hình chữ nhật

 

Câu 4. 

Với 3 họ: Nguyễn, Trần, Lê và 4 tên: Hà, Nam, Bắc, Trung có thể ghép thành bao nhiêu họ tên khác nhau?

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 50. Tính chất giao hoán của phép nhân

Đáp án:

Có thể ghép thành 12 họ tên khác nhau: Nghĩa là ta lấy họ ghép lần lượt với các tên

Ví dụ: Họ Nguyễn, Nguyễn Hà, Nguyễn Nam, Nguyễn Bắc, Nguyễn Trung

 

Làm tương tự với họ Trần, Lê.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top