Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Hướng dẫn giải bài tập trang 59 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Câu 2. 

Tính:

a) 9341 x 3 – 12537 = …………………

= …………………

b) 43415 + 2537 x 5 = …………………

= …………………

c) 453 x 7 + 12673 = ……………………

=……………………

d) 82375 – 4975 x 9 = …………………

= …………………

Đáp án

a) 9341 x 3 – 12537 = 28023 – 12537

= 15486

b) 43415 + 2537 x 5 = 43415 + 12685

= 56100

c) 453 x 7 + 12673 = 3171 + 12673

= 15844

d) 82375 – 4975 x 9 = 82375 – 44775

= 37600

 

Câu 3.

 Vẽ tiếp để có:

a) Một hình vuông

b) Một hình chữ nhật

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Câu 4.

 Có 3 bao gạo. Bao thứ nhất nặng 5 yến, bao thứ hai cân nặng 45 kg, bao thứ ba cân nặng 25 kg. Hỏi trung bình mỗi bao gạo cân nặng bao nhiêu kg?

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 49. Nhân một số với một chữ số

Bài giải:

5 yến = 50 kg

Cả 3 bao cân nặng là:

50 + 45 + 25 = 120 (kg)

Trung bình mỗi bao gạo cân nặng là:

120 : 3 = 40 (kg)

Đáp số: 40 kg

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top