Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 48. Luyện tập chung

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 48. Luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài tập trang 57, 58 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Đặt tính rồi tính:

a) 298157 + 460928

b) 819462 – 273845

c) 458976 + 41026

d) 620842 – 65287

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 48. Luyện tập chung

 

Câu 2. 

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 3478 + 899 + 522 = ……………………

b) 7955 + 685 + 1045 = ……………………

Đáp án 

a) 3478 + 899 + 522 = (3478 + 522) + 899

= 4000 + 899

= 4899

b) 7955 + 685 + 1045 = (7955 + 1045 ) + 685

= 9000 + 685

= 9685

 

Câu 3.

Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 26 cm, chiều rộng kém chiều dài 8cm. Tính diện tích của hình chữ nhật đó

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 48. Luyện tập chung

Nửa chu vi là: a + b = 26cm

S = a × b = ?

Bài giải

Tổng số đo chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật chính bằng nửa chu vi của hình chữ nhật đó: 26 (cm)

Hai lần số đo chiều dài là:

26 + 8 = 34 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật là:

34 : 2 = 17 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

17 – 8 = 9 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

17 × 9 = 153 (cm2)

Đáp số: 153 (cm2)

 

Câu 4.

Ba hình vuông đều có cạnh là 20 cm và sắp xếp như hình vẽ:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 48. Luyện tập chung

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng BH vuông góc với các cạnh: ……………

b) Hình tạo bởi ba hình vuông đó có chu vi là:…………

Đáp án 

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng BH vuông góc với các cạnh: CD, EG, BA, MN, HI.

b) Hình tạo bởi ba hình vuông đó có chu vi là:

Cách 1

P = BC + CD + DE + EG + GH + HI +IN + NA + AB

= 10 + 20 + 20 + 20 + 10 + 20 + 20 + 20 + 20

= 160 (cm)

Cách 2

P = PDCGE – CG + PBAMN – MN – CM + PMNIH – MN – GH

= 80 – 20 – 80 – 20 – 10 + 80 – 20 – 10 = 160 (cm)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top