Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Bài 1.

Viết tên các góc trong mỗi hình vào ô trống (theo mẫu):

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Bài 2.

Đúng ghi (Đ), sai ghi (S)

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Đường cao hình tam giác ABC là:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Đáp án:

s

Đ

Bài 3.

Vẽ hình vuông ABCD có cạnh AB = 3cm 

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

Bài 4.

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm .

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:………………

– Các cạnh song song với cạnh AB là:…………………

Đáp án:

Nối trung điểm M của AD với trung điểm N của cạnh BC ta được các hình tứ giác đều là hình chữ nhật.

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 47. Luyện tập

b) – Các hình chữ nhật có trong hình bên là:                                    

Hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD.

– Các cạnh song song với cạnh AB là:

Các cạnh MN và DC.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top