Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông

Hướng dẫn giải bài tập trang 54 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

b) Tính chu vi hình vuông ABCD

Đáp án 

 Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 4 cm.

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông

b. Chu vi hình vuông ABCD là: 4 x 4 = 16 (cm)

 

Câu 2.

Vẽ theo mẫu và tô màu hình vuông:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông

Đáp án 

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông

Câu 3.

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

– Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau

– Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau

– Hai đường chéo AC và BD bằng nhau

– Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau

Đáp án 

a) Vẽ hình vuông ABCD có cạnh 5cm. Nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B với đỉnh D.

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 46. Thực hành vẽ hình vuông

b) Kiểm tra rồi viết (Đ) đúng, (S) sai vào ô trống

Hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau: Đ

Hai đường chéo AC và BD không vuông góc với nhau: S

Hai đường chéo AC và BD bằng nhau: Đ

Hai đường chéo AC và BD không bằng nhau: S

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top