Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Bài 1.

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm. 

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD. 

Đáp án:

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 5 cm, chiều rộng 3 cm.
 

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

b) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

P = (a + b) × 2 = (5 + 3 ) × 2 = 8 × 2 = 16 (cm) 

Bài 2.

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.

b) Đo chiều dài đoạn thẳng

AC, BD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– AC = …………… cm

– BD = …………… cm                                                          

c) Nhận xét:

Độ dài AC ………….độ dài BD

(AC, BD là hai đường chéo của hình chữ nhật)

Đáp án:

a) Vẽ hình chữ nhật ABCD có chiều dài 4 cm, chiều rộng 3 cm. Sau đó nối đỉnh A với đỉnh C, đỉnh B, đỉnh D.

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

b) Đo chiều dài đoạn thẳng

AC, BD rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

– AC = 5 cm

– BD = 5 cm                                                                             

c) Nhận xét:

Độ dài AC = độ dài BD

(AC, BD là hai đường chéo của hình chữ nhật)

Bài 3.

Vẽ các hình chữ nhật tạo thành chữ HỌC TỐT (theo mẫu), rồi tô màu cho chữ đó:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 45. Thực hành vẽ hình chữ nhật

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top