Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

Hướng dẫn giải bài tập trang 52 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1.

Vẽ đường thẳng đi qua điểm O và song song với đường thẳng AB:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

Câu 2.

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D (vẽ vào hình bên)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là…………..

Đáp án

a) Vẽ đường thẳng AX đi qua điểm A và song song với cạnh BC. Vẽ đường thẳng CY đi qua diểm C và song song với cạnh AB. Các đường thẳng này cắt nhau tại điểm D

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

b) Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình tứ giác ADCB là: cặp cạnh AD và BC, AB và DC.

 

Câu 3.

a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

– Góc vuông 

– Góc nhọn

– Góc tù

Đáp án

a) Vẽ đườngthẳng đi qua điểm B và song song với cạnh AD, cắt cạnh AD tại điểm E (vẽ vào hình bên)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

b) Đúng ghi Đ, sai ghi S

Góc đỉnh E của hình tứ giác BEDA là:

Góc vuông: Đ

Góc nhọn: S

Góc tù: S

 

Câu 4.

Cho biết các hình tứ giác có trong hình bên đều là hình chữ nhật. Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 44. Vẽ hai đường thẳng song song

Cạnh AB song song với các cạnh: ……………………

Đáp án

Cạnh AB song song với các cạnh: CD, EG, HI, PQ

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top