Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Hướng dẫn giải bài tập trang 51 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Vẽ đường thẳng AB đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng CD:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Câu 2. 

Vẽ

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

a) Đường cao AH của hình tam giác ABC;

b) Đường cao EI của hình tam giác DEG

c) Đường cao PK của hình MNP

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Câu 3. 

a) Trong hình chữ nhật ABCD (hình bên).

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm E và vuông góc với cạnh DC, cắt cạnh DC, tại điểm G.

b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là: ………

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 43. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

b) Các hình chữ nhật có trong hình vừa vẽ là: AEGD, EBCG.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top