Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

Hướng dẫn giải bài tập trang 49, 50 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Viết tiếp vào chỗ chấm

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là:…………..

Đáp án

a)

Các cặp cạnh song song với nhau và có trong hình chữ nhật ABCD là: Cặp cạnh AB và DC, cặp cạnh AD và BC

b)

Các cặp cạnh song song với nhau có trong hình chữ nhật MNPQ là: Cặp cạnh MN và QP, cặp cạnh MQ và NP.

 

Câu 2.

 Viết tiếp vào chỗ chấm:

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

a) Các cạnh song song với cạnh MN là…………..

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là………..

Đáp án

Cho 3 hình chữ nhật ABCD, ABNM, MNCD; như hình bên.

a) Các cạnh song song với cạnh MN là: Cặp cạnh AB và DC.

b) Trong hình chữ nhật MNCD các cạnh vuông góc với cạnh DC là: Cạnh DA và CB

 

Câu 3.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là : ……………………………………

– Hình DEGHI là: ……………………………………

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: ……………………………………

– Hình DEGHI là……………………………………

Đáp án

a) Các cặp cạnh song song với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: cặp cạnh MN và QP.

– Hình DEGHI là: cặp cạnh DI và GH.

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong:

– Hình MNPQ là: cặp cạnh vuông góc là MN và QP, cạnh QM và QP

– Hình DEGHI là: cặp cạnh ID và IH, cạnh HI và HG.

 

Câu 4.

Tô màu hình tứ giác có các cặp cạnh song song với nhau trong mỗi hình sau:

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

Đáp án

Giải vở bài tập toán lớp 4 . Bài 42. Hai đường thẳng song song

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top