Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

Hướng dẫn giải bài tập trang 47, 48 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. 

Dùng e ke để kiểm tra rồi khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

Trong các hình trên, hình vẽ hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

A. Hình 4

B. Hình 3

C. Hình 2

D. Hình 1

Đáp án 

Chọn đáp án D. Hình 1

 

Câu 2.

Viết tiếp vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:………….

Đáp án 

Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình chữ nhật ABCD là:

Cặp cạnh AB và AD vuông góc với nhau

Cặp cạnh BA và BC vuông góc với nhau

Cặp cạnh CB và CD vuông góc với nhau

Cặp cạnh DA và DC vuông góc với nhau

 

Câu 3.

 Dùng e ke để kiểm tra viết tên từng cặp cạnh vuông góc với nhau có trong mỗi hình sau vào chỗ chấm:

a)

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

b)

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

Đáp án 

a)

Cặp cạnh AB và AE vuông góc với nhau

Cặp cạnh ED và EA vuông góc với nhau

b)

Cặp cạnh HI và HG vuông góc với nhau.

Cặp cạnh GE và GH vuông góc với nhau.

 

Câu 4.

Viết vào chỗ chấm:

Giải vở bài tập toán lớp 4. Bài 41. Hai đường thẳng vuông góc

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là:…..

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là:…..

Đáp án 

a) Các cặp cạnh cắt nhau mà không vuông góc với nhau trong hình trên là: cạnh AD cắt cạnh AB

b) Các cặp cạnh vuông góc với nhau có trong hình trên là: cạnh DA vuông góc với cạnh DC; cạnh CB vuông góc với cạnh CD.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top