Trang chủ » Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4 trang 63 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Câu 1. Tính:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

 

Câu 2.

a) Tìm các số trò chục viết vào ô trống để có:

….. × 5 < 210               ….. × 5 < 210

….. × 5 < 210               ….. × 5 < 210

b) Viết vào ô trống số tròn chục bé nhất để có:

6 × ….. > 290

Đáp án:

10 × 5 < 210          20 × 5 < 210

 

30 × 5 < 210         40 × 5 < 210

 

Câu 3.

 Một đội xe có 7 ô tô chở gạo. Mỗi ô tô chở được 60 bao gạo, mỗi bao gạo cân nặng được 50 kg. Hỏi đội xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo? (giải bằng hai cách)

Đáp án:

Tóm tắt:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Cách 1:

Bài giải

Số bao gạo 7 xe chở là:

60 7 = 420 (bao gạo)

Số ki – lô – gam gạo cả 7 xe chở là:

50 420 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

Cách 2:

Số ki – lô – gam gạo 1 xe ô tô chở được là:

60 50 = 3000 (kg)

Số ki – lô – gam gạo 1 đội xe ô tô chở được là:

3000 7 = 21000 (kg)

21000kg = 21 tấn

Đáp số: 21 tấn

 

Câu 4. 

Chia hình chữ nhật dưới đây thành 3 hình chữ nhật để ghép thành một hình vuông:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đáp án:

Giải vở bài tập toán lớp 4 Bài 53. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top