Trang chủ » Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 72 chính xác nhất

Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 72 chính xác nhất

Top 20+ vở bài tập toán lớp 4 bài 72 chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về vở bài tập toán lớp 4 bài 72 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video vở bài tập toán lớp 4 bài 72

Giải Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 72: Ôn tập hình học

Video giải Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 72: Ôn tập hình học

Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 72 Tiết 1 trang 116, 117

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 116 Bài 1:

Xem thêm: Top 15 để quản lý tệp thư mục ta dùng chương trình

Số?

a) Trong hình bên:

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Có ……đoạn thẳng;

Có ……hình tam giác;

Có ……hình tứ giác

b) Trong hình bên:

Có ……đoạn thẳng;

Có ……đường cong.

Trả lời:

a)

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trong hình có những đoạn thẳng sau: AB, BC, AC, CD, DE, EA, BD.

Trong hình có 1 hình tam giác BCD

Trong hình có 2 hình tứ giác ABDE và ACDE

Vậy, em điền vào chỗ chấm như sau:

Trong hình bên:

7 đoạn thẳng;

1 hình tam giác;

2 hình tứ giác.

b)

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trong hình có 4 đoạn thẳng và 8 đường cong. Em điền vào chỗ chấm như sau:

Trong hình bên:

4 đoạn thẳng;

8 đường cong.

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 116 Bài 2:

Cho các hình A, B, C, D, E như sau:

Xem thêm: Top 12 để phòng chống khô hạn lâu dài cần

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu)

a) Những hình không là khối trụ: A, ………………

b) Những hình không là khối cầu: …………………

Trả lời:

Quan sát hình, em thấy hình A là khối lập phương, hình B là khối trụ, hình C là khối chóp, hình D là khối hộp chữ nhật, hình E là khối cầu.

Như vậy, em điền kết quả vào chỗ chấm như sau:

a) Những hình không là khối trụ: A, C, D, E

b) Những hình không là khối cầu: A, B, C, D

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 117 Bài 3:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

Điểm A, điểm O và điểm D;

Điểm …, điểm … và điểm …;

Điểm …, điểm … và điểm ….

Trả lời:

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng nằm trên cùng một đường thẳng.

Em điền vào chỗ chấm như sau:

Ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ là:

Điểm A, điểm O và điểm D;

Điểm E, điểm O và điểm B;

Điểm E, điểm D và điểm C;

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 117 Bài 4:

Em hãy vẽ tiếp chiếc lọ hoa (theo mẫu) rồi tô màu trang trí.

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Em dùng thước, nối các chấm tròn lại với nhau thành các đoạn thẳng để tạo thành chiếc lọ hoa.

Em nối và tô màu được hình như sau:

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 117 Bài 5:

Chấm 7 điểm trên ba đường thẳng (hình A) sao cho mỗi đường thẳng có 3 điểm (theo mẫu).

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Xem thêm: Top 8 people should send their complaints to the head office đầy đủ nhất

Quan sát hình A em thấy có 3 đường thẳng, như vậy để có 7 điểm trên 3 đường thẳng này thì mỗi đường thẳng sẽ có 2 điểm và 1 điểm chung giữa 3 đường thẳng này, nên em được hình như sau:

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 116, 117 Bài 72 Tiết 1 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 72 Tiết 2 trang 118, 119

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 118 Bài 1:

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Đo độ dài các đoạn thẳng rồi cho biết đoạn thằng nào dài nhất, đoạn thẳng nào ngắn nhất

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 118, 119 Bài 72 Tiết 2 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Đoạn thẳng dài nhất là ……

Đoạn thẳng ngắn nhất là ……

Trả lời:

Dùng thước đo độ dài lần lượt các đoạn thẳng, cạnh AB dài 5cm, cạnh CD dài 6 cm, cạnh EG dài 7 cm. Vậy em điền vào chỗ chấm như sau:

Đoạn thẳng dài nhất là EG

Đoạn thẳng ngắn nhất là AB

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 118 Bài 2:

Vẽ đoạn thẳng MN dài 8 cm.

Trả lời:

Em dùng thước có chia xăng-ti-mét để vẽ đoạn thẳng MN có 1 điểm trùng với vạch chia số 0 là điểm M, 1 điểm trùng với vạch chia số 8 là điểm N. Em được hình vẽ như sau:

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 118 Bài 3:

Xem thêm: Top 15 để quản lý tệp thư mục ta dùng chương trình

Số?

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 118, 119 Bài 72 Tiết 2 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là ……cm.

b) Độ dài đường gấp khúc BCD là ……cm.

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là ……cm.

Trả lời:

Độ dài đường gấp khúc bằng tổng độ dài các đoạn thẳng trong đường gấp khúc đó.

Độ dài đường gấp khúc ABC (gồm 2 đoạn thẳng AB và BC) là: 13 + 14 = 27 (cm)

Độ dài đường gấp khúc BCD (gồm 2 đoạn thẳng BC và CD) là: 14 + 14 = 28 (cm)

Độ dài đường gấp khúc ABCD (gồm 3 đoạn thẳng AB và BC và CD) là: 13 + 14 + 14 = 41 (cm)

Em điền vào chỗ chấm như sau:

a) Độ dài đường gấp khúc ABC là 27 cm.

b) Độ dài đường gấp khúc BCD là 28 cm.

a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là 41 cm.

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 118, 119 Bài 4:

Xem thêm: Top 15 để quản lý tệp thư mục ta dùng chương trình

Số?

Kiến xám đến đĩa kẹo theo đường MNPQO. Kiến đen đến đĩa kẹo theo đường ABCDEGHO.

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 118, 119 Bài 72 Tiết 2 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

a) Độ dài đường đi của kiến xám là ……cm.

b) Độ dài đường đi của kiến đen là ……cm.

c) Tổng độ dài đường đi của hai con kiến là ……cm.

Trả lời:

Muốn tìm độ dài đường đi của kiến, ta tính độ dài từng đoạn thẳng mà kiến đi qua rồi cộng lại với nhau.

Đường MNPQO gồm 4 đoạn thẳng là MN = 1 cm, NP = 5 cm, PQ = 7 cm, QO = 3 cm (đếm ô vuông)

Độ dài đường đi của kiến xám là: 1 + 5 + 7 + 3 = 16 (cm)

Đường ABCDEGHO gồm 7 đoạn thẳng là AB = 2 cm, BC = 4 cm, CD = 2 cm, DE = 1 cm, EG = 1 cm, GH = 2 cm, HO = 3 cm.

Độ dài đường đi của kiến đen là: 2 + 4 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 15 (cm)

Tổng độ dài đường đi của hai con kiến là: 16 + 15 = 31 (cm)

Em điền vào chỗ chấm như sau:

a) Độ dài đường đi của kiến xám là 16 cm.

b) Độ dài đường đi của kiến đen là 15 cm.

c) Tổng độ dài đường đi của hai con kiến là 31 cm.

Vở bài tập Toán lớp 2 Trang 119 Bài 5:

Cây cầu là đường gấp khúc ABCD dài 130 m. Tính độ dài đoạn cầu nằm ngang BC, biết tổng độ dài hai đoạn cầu AB và CD là 80 m.

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 118, 119 Bài 72 Tiết 2 - Kết nối tri thức (ảnh 1)

Trả lời:

Muốn tìm độ dài đoạn cầu nằm ngang BC, em lấy tổng độ dài cây cầu trừ đi độ dài hai đoạn cầu AB và CD, phép tính như sau: 130 – 80 = 50 (m)

Em trình bày lời giải như sau:

Bài giải

Độ dài đoạn cầu nằm ngang BC dài số mét là:

130 – 80 = 50 (m)

Đáp số: 50 m

Xem thêm lời giải vở bài tập Toán lớp 2 sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 106 Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 111 Bài 71: Ôn tập phép nhân, phép chia

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 120 Bài 73: Ôn tập đo lường

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 123 Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng

Vở bài tập Toán lớp 2 trang 125 Bài 75: Ôn tập chung

Top 24 vở bài tập toán lớp 4 bài 72 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Giải vở bài tập toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: khoahoc.com.vn
 • Ngày đăng: 10/30/2022
 • Đánh giá: 4.9 (889 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 72: Chia cho số có hai chữ số. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và …

Bài 72. Chia cho số có hai chữ số – Toploigiai

 • Tác giả: toploigiai.vn
 • Ngày đăng: 10/19/2022
 • Đánh giá: 4.48 (444 vote)
 • Tóm tắt: Bài 72. Chia cho số có hai chữ số. … Bài 30. Phép trừ · Bài 31. Luyện tập · Bài 32. Biểu thức có chứa hai … Giải Toán lớp 4 · Giải Vở bài tập Toán lớp 4 …

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: leading10.vn
 • Ngày đăng: 12/09/2021
 • Đánh giá: 4.36 (335 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 4 tập 1 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: giaibaitap123.com
 • Ngày đăng: 03/25/2022
 • Đánh giá: 4.1 (285 vote)
 • Tóm tắt: Bài 72. CHIA CHO số có HAI CHỮ số 1. Đặt tính rôi tính: 24 450 27 540 45 472 23 180 16 90 12 24 0 18 0 Một người thọ trong 11 ngày đầu làm được 132 cái khóa …

Tải Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số – Giải vở bài tập Toán 4 tập 1

 • Tác giả: text.123docz.net
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 3.86 (430 vote)
 • Tóm tắt: <span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>. <b>Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số</b>.

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 09/19/2022
 • Đánh giá: 3.75 (324 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1. Quảng …

Xem thêm: Top 20+ today the number of đầy đủ nhất

Bài 72 : Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: loigiaihay.com
 • Ngày đăng: 02/06/2022
 • Đánh giá: 3.48 (309 vote)
 • Tóm tắt: Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Vở bài tập Toán lớp 4 bài 72

 Vở bài tập Toán lớp 4 bài 72
 • Tác giả: thuthuat.tip.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/17/2022
 • Đánh giá: 3.24 (298 vote)
 • Tóm tắt: Vở bài tập Toán lớp 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số được thuthuat.tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong …
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Vở bài tập Toán lớp 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số được thuthuat.tip.edu.vn sưu tầm và đăng tải. Hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong bài giúp các em học sinh hiểu được chia số có ba chữ số cho số có hai chữ số, cách thực hiện phép chia này …

Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có

 • Tác giả: cunghocvui.com
 • Ngày đăng: 02/11/2022
 • Đánh giá: 3.09 (593 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số có đáp án !!Hỗ trợ học tập, giải bài tập, tài liệu miễn phí Toán học, Soạn văn, Địa lý.

Vở bài tập toán lớp 5 bài 72

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 10/16/2022
 • Đánh giá: 2.79 (138 vote)
 • Tóm tắt: Bài 4 trang 88 VBT Toán 5 Tập 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Vở bài tập toán lớp 5 bài 72. Phép chia này có thương là 3,94, số dư là:.

Top 15 Bài Tập Toán Lớp 4 Trang 83 Bài 72 hay nhất

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net
 • Ngày đăng: 07/18/2022
 • Đánh giá: 2.78 (84 vote)
 • Tóm tắt: Lời giải Vở bài tập Toán lớp 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số hay, chi tiết giúp học sinh biết cách làm bài tập trong VBT Toán lớp 4 Tập 1. Quảng ..

Câu 1, 2, 3 trang 83 vở bài tập môn Toán lớp 4 tập 1: Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: baitapsgk.com
 • Ngày đăng: 04/04/2022
 • Đánh giá: 2.64 (101 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3 trang 83 vở bài tập môn Toán lớp 4 tập 1: Bài 72. Chia cho số có hai chữ số… Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2.

Xem thêm: Top 20+ vở bài tập toán lớp 5 bài 31 chi tiết nhất

Giải bài 72 tiết 2 trang 118, 119 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 72 tiết 2 trang 118, 119 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống
 • Tác giả: sachbaitap.com
 • Ngày đăng: 07/13/2022
 • Đánh giá: 2.55 (118 vote)
 • Tóm tắt: a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là 41 cm. Câu 4 (Bài 72, tiết 2) trang 118, 119 VBT Toán 2 tập 2 – KNTT. Câu hỏi: Số …

Vở bài tập Toán lớp 4 Tập 1 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 07/11/2022
 • Đánh giá: 2.49 (99 vote)
 • Tóm tắt: Với giải vở bài tập Toán lớp 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm …

Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: sachgiaibaitap.com
 • Ngày đăng: 05/15/2022
 • Đánh giá: 2.49 (84 vote)
 • Tóm tắt: Xem toàn bộ tài liệu Lớp 4: tại đây. Xem thêm các sách tham khảo liên quan: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 4 · Giải Toán Lớp 4 · Sách giáo khoa toán lớp 4 …

Giải vở bài tập toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: tech12h.com
 • Ngày đăng: 05/22/2022
 • Đánh giá: 2.19 (175 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 72: Chia cho số có hai chữ số. Hi vọng, thông qua các bài giải, các bạn sẽ nắm vững bài học và …

Giải vở bài tập toán 4 bài 72 : Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: pgddtthoaison.edu.vn
 • Ngày đăng: 05/16/2022
 • Đánh giá: 2.09 (72 vote)
 • Tóm tắt: Giải bài tập 1, 2, 3 trang 83 VBT toán 4 bài 72 : Chia cho số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất.

Bài 72 : Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: hoctot.nam.name.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.19 (59 vote)
 • Tóm tắt: Bài 72 : Chia cho số có hai chữ số. Giải bài tập 1, 2, 3 trang 83 VBT toán 4 bài 72 : Chia cho số có hai chữ số với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, n.

Xem thêm: Top 13 câu lệnh if else trong c++

Giải vở bài tập toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: conkec.com
 • Ngày đăng: 12/31/2021
 • Đánh giá: 1.98 (138 vote)
 • Tóm tắt: Lớp 4 – Giải vở BT toán lớp 4 tập 1 – Giải vở bài tập toán lớp 4 tập 1, hướng dẫn giải chi tiết bài 72: Chia cho số có hai chữ số.

Giải VBT Toán lớp 2 Bài 72: Bài kiểm tra số 3 Cánh diều

Giải VBT Toán lớp 2 Bài 72: Bài kiểm tra số 3 Cánh diều
 • Tác giả: tailieu.com
 • Ngày đăng: 02/17/2022
 • Đánh giá: 1.89 (71 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập Toán lớp 2 Cánh diều Bài 72: Bài kiểm tra số 3 chương trình mới chính xác, dễ hiểu nhất, có file tải PDF miễn phí.
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Mời các em học sinh và quý thầy cô tham khảo hướng dẫn Giải vở bài tập toán lớp 2 tập 2 Cánh diều Bài 72: Bài kiểm tra số 3 được đội ngũ chuyên gia biên soạn đầy đủ và ngắn gọn dưới đây. Hi vọng sẽ giúp các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học, bổ …

Vở bài tập Toán 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số

Vở bài tập Toán 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số
 • Tác giả: toptailieu.vn
 • Ngày đăng: 12/13/2021
 • Đánh giá: 1.77 (134 vote)
 • Tóm tắt: Toptailieu.vn giới thiệu Vở bài tập Toán 4 trang 83 Bài 72: Chia cho số có hai chữ số chi tiết giúp học sinh xem và so sánh lời giải từ đó …

Câu 1, 2, 3 trang 83 vở bài tập môn Toán lớp 4 tập 1: Bài 72. Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: zaidap.com
 • Ngày đăng: 04/19/2022
 • Đánh giá: 1.78 (90 vote)
 • Tóm tắt: Câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1. 2. Một người thợ trong 11 ngày đầu làm được 32 cái khóa, trong 12 ngày tiếp theo làm được 213 cái …

Giải vở bài tập Toán 4 bài 72: Chia cho số có hai chữ số

 • Tác giả: giasutoancau.com
 • Ngày đăng: 05/29/2022
 • Đánh giá: 1.61 (88 vote)
 • Tóm tắt: Hướng dẫn giải câu 1, 2, 3 trang 83 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1.

Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số có đáp án !!

 • Tác giả: hoctapsgk.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Đánh giá: 1.59 (74 vote)
 • Tóm tắt: Giải vở bài tập Toán lớp 4 Bài 72. Chia cho số có hai chữ số có đáp án !!Trang tài liệu, đề thi, kiểm tra website giáo dục Việt Nam.
Scroll to Top