Trang chủ » Top 8 vòng lặp while do là vòng lặp chính xác nhất

Top 8 vòng lặp while do là vòng lặp chính xác nhất

Top 8 vòng lặp while do là vòng lặp chính xác nhất

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về Vòng lặp while do là vòng lặp mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

1 Vòng lặp While – do kết thúc khi nào? – Trường THPT Đông Thụy Anh – Thái Bình

Vòng lặp While - do kết thúc khi nào? - Trường THPT Đông Thụy Anh - Thái Bình
 • Tác giả: thptdongthuyanhthaibinh.edu.vn
 • Ngày đăng: 08/28/2022
 • Đánh giá: 4.81 (631 vote)
 • Tóm tắt: · Trong hầu hết ngôn ngữ lập trình máy tính, một vòng lặp do while (tiếng Anh: do while loop) là một câu lệnh luồng điều khiển để thực thi một 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: – Bạn đưa ra một điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi và bạn tiếp tục quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi …

2 Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While…Do

 • Tác giả: hoc.tv
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 4.66 (356 vote)
 • Tóm tắt: Do dưới đây sẽ giúp các em hiểu câu lệnh lặp while…do trong chương trình Turbo … Điều kiện: thường là phép so sánh. … Vòng lặp while ..do là vòng lặp:
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: – Bạn đưa ra một điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi và bạn tiếp tục quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi …

Xem thêm: Top 20+ có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau

3 Vòng lặp While – do kết thúc khi nào khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 08/01/2022
 • Đánh giá: 4.44 (510 vote)
 • Tóm tắt: Vòng lặp While – do là vòng lặp chưa biết trước số lần lặp vì vậy việc lặp chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn. Đáp án: A 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: – Bạn đưa ra một điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi và bạn tiếp tục quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi …

4 Vòng lặp while, do-while trong java

 • Tác giả: viblo.asia
 • Ngày đăng: 06/17/2022
 • Đánh giá: 4.34 (492 vote)
 • Tóm tắt: · Có giá trị là true hoặc false. Các lệnh nằm trong cặp dấu {} là thân của vòng lặp. Lưu ý: Vòng lặp while kiểm tra điều kiện trước rồi mới 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: – Bạn đưa ra một điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi và bạn tiếp tục quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi …

Xem thêm: Top 15 các số nguyên tố nhỏ hơn 1000

5 Vòng lặp While – do kết thúc khi nào khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn

 • Tác giả: qa.haylamdo.com
 • Ngày đăng: 08/15/2022
 • Đánh giá: 3.99 (420 vote)
 • Tóm tắt: A. Khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn · B. Khi đủ số vòng lặp · C. Khi tìm được Output · D. Tất cả các phương án · Vòng lặp While – do là vòng lặp chưa biết 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ: – Bạn đưa ra một điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi và bạn tiếp tục quay lại kiểm tra điều kiện, nếu điều kiện đó là sai thì kết thúc, còn nếu đúng thì một đoạn mã sẽ được thực thi …

6 Vòng lặp while – do while trong javascript – Freetuts

 • Tác giả: freetuts.net
 • Ngày đăng: 08/17/2022
 • Đánh giá: 3.83 (553 vote)
 • Tóm tắt: Trong đó condition là điều kiện dừng vòng lặp, nếu condition đúng thì vòng lặp sẽ được thực thi cho tới khi condition có giá trị sai. Chính vì vậy nếu condition 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ khi bạn chơi trò chơi bốc thăm, lần đầu tiên bạn sẽ bốc nếu cây thăm may mắn thì bốc tiếp và ai được nhiều cây thăm may mắn thì thắng, như vậy có nghĩa là bạn sẽ được bốc 1 lần rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần bốc kế tiếp. Từ đó suy ra trong …

Xem thêm: Top 8 vở bài tập tự nhiên xã hội lớp 3 chính xác nhất

7 Sự khác biệt giữa vòng lặp while và do while – Công Nghệ – 2022

 • Tác giả: vi.strephonsays.com
 • Ngày đăng: 01/16/2022
 • Đánh giá: 3.67 (313 vote)
 • Tóm tắt: Vòng lặp do while là một cấu trúc điều khiển thực thi một khối mã ít nhất một lần và sau đó lặp lại thực thi khối hoặc không, tùy thuộc vào một điều kiện 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ khi bạn chơi trò chơi bốc thăm, lần đầu tiên bạn sẽ bốc nếu cây thăm may mắn thì bốc tiếp và ai được nhiều cây thăm may mắn thì thắng, như vậy có nghĩa là bạn sẽ được bốc 1 lần rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần bốc kế tiếp. Từ đó suy ra trong …

8 Trắc nghiệm Tin học 8 Bài 8 (có đáp án): Lặp với số lần chưa biết trước

 • Tác giả: vietjack.com
 • Ngày đăng: 05/25/2022
 • Đánh giá: 3.57 (481 vote)
 • Tóm tắt: Vòng lặp While – do là vòng lặp chưa biết trước số lần lặp vì vậy việc lặp chỉ kết thúc khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn. Đáp án: A. Câu 
 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Ví dụ khi bạn chơi trò chơi bốc thăm, lần đầu tiên bạn sẽ bốc nếu cây thăm may mắn thì bốc tiếp và ai được nhiều cây thăm may mắn thì thắng, như vậy có nghĩa là bạn sẽ được bốc 1 lần rồi mới kiểm tra điều kiện cho lần bốc kế tiếp. Từ đó suy ra trong …
Scroll to Top