Trang chủ » Top 19 2x 1 x 1 5 x 1 x 1

Top 19 2x 1 x 1 5 x 1 x 1

Top 19 2x 1 x 1 5 x 1 x 1

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về 2x 1 x 1 5 x 1 x 1 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Giải Toán 7 Bài tập ôn cuối năm

Video giải Bài 11 trang 90 Toán lớp 7 Tập 2

Bài 11 trang 90 Toán lớp 7 Tập 2: Tìm x, biết:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

b) 2(x – 1) – 5 (x + 2) = – 10

Lời giải:

a) (2x – 3) – (x – 5) = (x + 2) – (x – 1)

2x – 3 – x + 5 = x + 2 – x + 1

x + 2 = 3

x = 3 – 2

Xem thêm: Top 14 let me know if you see đầy đủ nhất

x = 1

Vậy: x = 1.

b) 2(x – 1) – 5 (x + 2) = – 10

2x – 2 – 5x – 10 = -10

– 3x – 12 = – 10

– 3x = – 10 + 12

– 3x = 2

x=−23

Vậy: x=−23.

Xem thêm lời giải bài tập Toán lớp 7 hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 88 Toán 7 Tập 2: Thực hiện các phép tính…

Xem thêm: Top 20+ tập làm văn lớp 4 trang 122 chính xác nhất

Bài 2 trang 89 Toán 7 Tập 2: Với giá trị nào của x thì ta có: a) |x| + x = 0…

Bài 3 trang 89 Toán 7 Tập 2: Từ tỉ lệ thức ab=cd (a≠c, b≠±d) hãy rút ra tỉ lệ thức…

Bài 4 trang 89 Toán 7 Tập 2: Ba đơn vị kinh doanh đầu tư vốn tỉ lệ với 2; 5 và 7. Hỏi mỗi đơn vị được chia bao nhiêu lãi nếu số tiền lãi là 560 triệu đồng và tiền lãi được chia tỉ lệ thuận với vốn đầu tư?…

Bài 5 trang 89 Toán 7 Tập 2: Cho hàm số: y=-2x+13. Các điểm sau đây có thuộc đồ thị hàm số không?…

Bài 6 trang 89 Toán 7 Tập 2: Biết đồ thị của hàm số y = ax đi qua điểm M(-2;-3). Hãy tìm a…

Bài 7 trang 89 Toán 7 Tập 2: Biểu đồ dưới đây biểu thị tỉ lệ (%) trẻ em từ 6 đến 10 tuổi đang học Tiểu học ở một vùng của nước ta…

Bài 8 trang 90 Toán 7 Tập 2: Để tìm hiểu về sản lượng vụ mùa của một xã, người ta chọn ra 120 thửa để gặt thử và ghi lại sản lượng của…

Bài 9 trang 90 Toán 7 Tập 2: Tính giá trị của biểu thức 2,7c2-3,5c lần lượt tại…

Bài 10 trang 90 Toán 7 Tập 2: Cho các đa thức: A = x 2 − 2x − y 2 + 3y − 1…

Bài 12 trang 90 Toán 7 Tập 2: Tìm hệ số a của đa thức P(x) = ax2 + 5x – 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là 12…

Bài 13 trang 90 Toán 7 Tập 2: a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 – 2x…

Xem thêm: Top 10+ giáo án sinh 11 chi tiết nhất

Bài 1 trang 90 Toán 7 Tập 2: Cho điểm M và hai đường thẳng a, b không song song với nhau (h.59)…

Bài 2 trang 91 Toán 7 Tập 2: Xem hình 60. a) Giải thích vì sao a//b…

Bài 3 trang 91 Toán 7 Tập 2: Hình 61 cho biết a // b, C^=44°, D^=132°. Tính số đo góc COD…

Bài 4 trang 91 Toán 7 Tập 2: Cho góc vuông xOy, điểm A thuộc tia Ox, điểm B thuộc tia Oy. Đường trung trực của đoạn thẳng OA cắt Ox ở…

Bài 5 trang 91 Toán 7 Tập 2: Tính số đo x trong mỗi hình 62, 63, 64…

Bài 6 trang 92 Toán 7 Tập 2: Cho tam giác cân ADC (AD = DC) có…

Bài 7 trang 92 Toán 7 Tập 2: Từ một điểm M trên tia phân giác của góc nhọn xOy, kẻ đường vuông góc với cạnh Ox (tại A), đường thẳng này cắt cạnh Oy tại B…

Bài 8 trang 92 Toán 7 Tập 2: Cho tam giác ABC vuông tại A; đường phân giác BE. Kẻ EH vuông góc với BC (H ∈ BC). Gọi K là giao điểm của AB và HE. Chứng minh rằng…

Bài 9 trang 92 Toán 7 Tập 2: Chứng minh rằng: Nếu tam giác ABC có đường trung tuyến xuất phát từ A bằng một nửa cạnh BC thì tam giác đó vuông tại A…

Bài 10 trang 92 Toán 7 Tập 2: Cho hình 66. Không vẽ giao điểm của a, b, hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua giao điểm này và điểm M…

Bài 11 trang 92 Toán 7 Tập 2: Đố: Cho tam giác ABC. Em hãy tô màu để xác định phần bên trong của tam giác gồm các điểm M sao cho…

Top 19 2x 1 x 1 5 x 1 x 1 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Kết quả tính toán – QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 09/08/2022
 • Đánh giá: 4.87 (683 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: x = ( 5 ) / ( 4 ) , y = ( 9 ) / ( 8 ) | ( 1 ) / ( 2 ) x – ( 1 ) / ( 5 ) y = ( 2 ) / ( 5 ) ( 1 ) / ( 2 ) x + ( 1 ) / ( 3 ) y = 1 | ( x ) / ( 2 ) …

Giải phương trình 2×1/x-15(x-1)/x1

 • Tác giả: biquyetxaynha.com
 • Ngày đăng: 01/28/2022
 • Đánh giá: 4.76 (509 vote)
 • Tóm tắt: 09/08/2021 839. A. Vô số nghiệm. Đáp án chính xác. Ta có: 2(x – 1) – x > 3(x – 1) – 2x – 5 ⇔ 2x – 2 – x > 3x – 3 – 2x – 5 ⇔ x – 2 > x – 8 ⇔ -2 > -8 (luôn …

Giải các phương trình: a) 2x-1x-111x-1 b) 5x2x21-6×1 c) x1xx21x2 d) x3x1x-2×2

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 09/17/2022
 • Đánh giá: 4.56 (314 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình: a) 2x-1x-1+1=1x-1 b) 5x2x+2+1=-6x+1 c) x+1x=x2+1×2 d) x+3x+1+x-2x=2.

Bảng giá thép hộp, thép ống Hòa Phát mới nhất

 • Tác giả: ongthephoaphat.net
 • Ngày đăng: 03/19/2022
 • Đánh giá: 4.08 (394 vote)
 • Tóm tắt: Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát. 1, Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 … 19, Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0, 6, 5.43, 19,091 … 32, Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 …

Xem thêm: Top 27 x 47 115 0 chi tiết nhất

Tìm x biết: a) (x-1)(x^2+x+1) – x(x+2)(x-2) = 5 b) (6x-2)^2 + (5x-2)^2

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 3.86 (494 vote)
 • Tóm tắt: Tìm x biết: a) (x-1)(x^2+x+1) – x(x+2)(x-2) = 5. b) (6x-2)^2 + (5x-2)^2 – 4(3x-1)(5x-2) = 0. c) (x+1)^3 – x(x-2)^2 + x – 1 = 0. Loga Toán lớp 8.

Đại số Ví dụ – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 10/04/2022
 • Đánh giá: 3.66 (502 vote)
 • Tóm tắt: … f(x)=2x,x<1; 5,x=1; x^2,x>1. Tôi không thể giải bài toán này. f(x)=⎧⎪⎨⎪⎩2x,x<15,x=1×2,x>1 f ( x ) = { 2 x , x < 1 5 , x = 1 x 2 , x > 1 …

Giải các phương trình: 2x-1/x-1 + 1= 1/x-1; 5x/2x+2 + 1 = -6/x+1

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 09/15/2022
 • Đánh giá: 3.51 (243 vote)
 • Tóm tắt: Giải các phương trình: 2x-1/x-1 + 1= 1/x-1; 5x/2x+2 + 1 = -6/x+1 – Lời giải bài tập Toán lớp 8 Tập 1, Tập 2 hay, chi tiết giúp học sinh dễ …

Toán Lớp 8: Tìm x: (2x-1)(1,5xfrac{1}{2})0

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 01/25/2022
 • Đánh giá: 3.36 (465 vote)
 • Tóm tắt: (2x – 1)(1,5x + 1/2) = 0. TH1: 2x – 1 = 0. ⇒ 2x = 1. ⇒ x = 1/2. TH1: 1,5x + 1/2 = 0. ⇒ 1,5x = -1/2. ⇒ x = -1/3. Vậy x = 1/2 hoặc x = -1/3.

Solve |x-1|-|2x-5|2x

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 08/02/2022
 • Đánh giá: 3.19 (218 vote)
 • Tóm tắt: Let f(x) =|x-1|-|2x-5| Hence ,solution set is {-4}
  Thời lượng:
  Đã đăng:

Giải (x-1)(x-3)(x-5)(x-7)+15 – Microsoft Math Solver

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 08/18/2022
 • Đánh giá: 2.83 (81 vote)
 • Tóm tắt: x4−16×3+86×2−176x+120. Tick mark Image. Xem các bước giải pháp. Các bước tìm nghiệm. ( x – 1 ) ( x – 3 ) ( x – 5 ) ( x – 7 ) + 15.

Xem thêm: Top 19 80 năm lịch sử đội thủ đô vn

giải giúp mình PT: 2×1/x-1 5(x-1)/x1

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 11/29/2021
 • Đánh giá: 2.77 (73 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: `S={4;1/3}`. Giải thích các bước giải: ĐKXĐ:`x` ≠ `+-1`. `(2x+1)/(x-1)=(5(x-1))/(x+1)`. `⇔((2x+1)(x+1))/(x^2-1)=(5(x-1)^2)/(x^2-1 …

Solve the Following Quadratic Equations by Factorization: (X-1)/(2×1)(2×1)/(X-1)5/2 , X ≠ -1/2, 1 – Mathematics

 • Tác giả: shaalaa.com
 • Ngày đăng: 09/22/2022
 • Đánh giá: 2.68 (108 vote)
 • Tóm tắt: Solve the Following Quadratic Equations by Factorization: `(X-1)/(2x+1)+(2x+1)/(X-1)=5/2` , X ≠ -1/2, 1.

Bất phương trình 2(x – 1) – x > 3(x – 1) – 2x – 5 có nghiệm là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 06/16/2022
 • Đánh giá: 2.49 (83 vote)
 • Tóm tắt: Bất phương trình 2(x – 1) – x > 3(x – 1) – 2x – 5 có nghiệm là:

Tổng các nghiệm của phương trình 2x 3 x 1 5 – 2x – 1 x 1  là:

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 10/08/2022
 • Đánh giá: 2.42 (125 vote)
 • Tóm tắt: Tổng các nghiệm của phương trình ({2^{{{x + 3} over {x + 1}}}} = 5 – {2^{{{x – 1} over {x + 1}}}}) là:

Xem thêm: Top 16 đối với mạch điện kín gồm nguồn điện chi tiết nhất

frac{(x-4)sqrt{x-2}-1}{sqrt{4-x}x-5}frac{2(2x-4)sqrt{x-2}}{x-1}

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 07/04/2022
 • Đánh giá: 2.36 (81 vote)
 • Tóm tắt: frac{(x-4)sqrt{x-2}-1}{sqrt{4-x}+x-5}=frac{2+(2x-4)sqrt{x-2}}{x-1}$ – posted in Các bài toán và vấn đề về PT – HPT – BPT: Giải phương …

3(x-1)(2x-1)=5(x+8)(x-1) – Hoc24

 • Tác giả: hoc24.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 2.36 (95 vote)
 • Tóm tắt: 3(x-1)(2x-1)=5(X+8)(x-1). (=) (6x-3)(x-1) -(5x +40)(x-1)=0. (=) (x-1)(6x -3 -5x-40)=0. (=)(x-1)(x-43)=0. (=) x=1 hoặc x=43. Chúc bạn học tốt.

a, 3(x-1)(2x-1)5(x8)(x-1) b, 9×2-1(3x-1)(4×1) c, (x

 • Tác giả: documen.tv
 • Ngày đăng: 10/05/2022
 • Đánh giá: 2.17 (154 vote)
 • Tóm tắt: a, 3(x-1)(2x-1)=5(x+8)(x-1). ⇔3(x-1)(2x-1)-5(x+8)(x-1)=0. ⇔(x-1)[3(2x-1)-5(x+8)]=0. ⇔(x-1)(6x-3-5x-40)=0. ⇔(x-1)(x-43)=0. ⇔ [ x − 1 = 0 x − 43 = 0 …

Gọi x1 và x2 là 2 nghiệm của phương trình 52×1- 8.5x 1 0. Khi đó:

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 02/12/2022
 • Đánh giá: 2.15 (173 vote)
 • Tóm tắt: Ta có: 52x+1- 8.5x+1= 0 tương đương: 5.52x – 8.5x+1= 0. Đặt t= 5x ( t> 0) , phương trình trở thành: 5t2- 8t +1= 0. Xét. Hỏi bài trong APP VIETJACK …

Giá trị tuyệt đối của 2 5 x 1 3

 • Tác giả: ihoctot.com
 • Ngày đăng: 11/17/2021
 • Đánh giá: 1.94 (128 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị x = 1,2 thỏa mãn điều kiện x ≥ 0 nên 1,2 là nghiệm của phương trình. -0,5x = 3 – 2x ⇔ -0,5x + 2x …
Scroll to Top