Trang chủ » Top 21 4x 4 y 4

Top 21 4x 4 y 4

Top 21 4x 4 y 4

Bài viết sau đây sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức và nội dung về 4x 4 y 4 mà bạn đang tìm kiếm do chính biên tập viên Làm Bài Tập biên soạn và tổng hợp. Ngoài ra, bạn có thể tìm thấy những chủ đề có liên quan khác trên trang web lambaitap.edu.vn của chúng tôi. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho bạn.

Video 4x 4 y 4

HOC24

Lớp học Học bài Hỏi bài Giải bài tập Đề thi Video bài giảng Khóa học Tin tức Cuộc thi vui

 • Tìm kiếm câu trả lời Tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Đóng Đăng nhập Đăng ký

Lớp học

 • Lớp 12
 • Lớp 11
 • Lớp 10
 • Lớp 9
 • Lớp 8
 • Lớp 7
 • Lớp 6
 • Lớp 5
 • Lớp 4
 • Lớp 3
 • Lớp 2
 • Lớp 1

Môn học

 • Toán
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Ngữ văn
 • Tiếng anh
 • Lịch sử
 • Địa lý
 • Tin học
 • Công nghệ
 • Giáo dục công dân
 • Tiếng anh thí điểm
 • Đạo đức
 • Tự nhiên và xã hội
 • Khoa học
 • Lịch sử và Địa lý
 • Tiếng việt
 • Khoa học tự nhiên
 • Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
 • Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Chủ đề / Chương

Bài học

HOC24

Khách vãng lai Đăng nhập Đăng ký Khám phá Hỏi đáp Khóa học Đề thi Tin tức Cuộc thi vui

 • Lớp 8

Chủ đề

 • Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
 • Bài 2: Nhân đa thức với đa thức
 • Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)
 • Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (Tiếp)
 • Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Bài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm các hạng tử
 • Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
 • Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
 • Bài 12: Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Ôn tập phép nhân và phép chia đa thức

Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

 • lý thuyết
 • trắc nghiệm
 • hỏi đáp
 • bài tập sgk

Hãy tham gia nhóm Học sinh Hoc24OLM Chọn lớp: Tất cả Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Chọn môn: Tất cả Toán Vật lý Hóa học Sinh học Ngữ văn Tiếng anh Lịch sử Địa lý Tin học Công nghệ Giáo dục công dân Tiếng anh thí điểm Đạo đức Tự nhiên và xã hội Khoa học Lịch sử và Địa lý Tiếng việt Khoa học tự nhiên Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Âm nhạc Mỹ thuật Chủ đề: Tất cả Tạo câu hỏi Hủy

Câu hỏi

Hủy Xác nhận phù hợp

 • Thắm Dương

17 tháng 7 2017 lúc 21:47

Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 4x^4 +1

b) x^4y^4+4

c)x^5+x+1

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 1 0 Gửi Hủy

 • T.Thùy Ninh

18 tháng 7 2017 lúc 7:34

(a,4x^4+1=left(4x^4+4x^2+1right)-4x^2)

(=left(2x^2+1right)^2-left(2xright)^2=left(2x^2+2x+1right)left(2x^2-2x+1right))(b,x^4y^4+4=left(x^4y^4+4x^2y^2+4right)-4x^2y^2)

Xem thêm: Top 13 in large quantities in the middle east

(=left(x^2y^2+2right)^2-left(2xyright)^2=left(x^2y^2-2xy+2right)left(x^2y^2+2xy+2right))

Đúng 0 Bình luận (0) Các câu hỏi tương tự

 • nguyễn vương hải

3 tháng 10 2021 lúc 0:57

phân tích đa thức thành nhân tử

a) 4x (a-b) +6xy(b-a)

b) (6x+3) – ( 2x-5) (2x+1)

c) 4 ( x-3)^2 +2x (3-x)

d) x^4 +2x^2 -4x-4

e) 2x (x+y) -x -y

g)( 3x-1 )^2 – (x+3)^2

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 3 1

 • Tham Le

21 tháng 1 lúc 13:59

phân tích đa thức thành nhân tử

[2(x-2y+z)3+4(2y-x-z)2 ]: (2z-4y+2x)

[(12(y-z)4-3(2-y)5]:6(y-z)2

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 1 0

 • dienanvyvan

29 tháng 12 2020 lúc 21:49

Câu 1: phân tích đa thức thành nhân tử:

a) x^2 +5-14.

Xem thêm: Top 26 các chức năng chính của access đầy đủ nhất

b) xz+yz-5 (x+y).

Câu 2: tìm x

x^2 -4x = -4.

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 1 0

 • Nguyễn Phương Anh

17 tháng 10 2019 lúc 12:41

Bài 1:Phân tích đa thức thành nhân tử

a)x^4 +16 b)5x^2 -5y^2

c)x^4y^4 +4 D)2x^4 -32

Bài 3: Phân tích đa thức thành nhân tử

a)4x-4y+x^2-2xy+y^2 b)x^4 -4x^3 -8x^2 +8x

c)x^3 +x^2-4x-4 d)x^4-x^2+2x-1

e)x^4 +x^3 +x^2 +1 j)x^3-4x^2+4x-1

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 0 0

 • Tuyết Dương Thị

17 tháng 10 2021 lúc 8:19

1, phân tích đa thức thành nhân tử a, x^4 – 2x^3 – 13x^2 – 14x – 24 b, x^4 – 3x^3 + 5x^2 -9x+6 c, x^4 + 2x^3 – 4x^2 – 5x – 6 d, x^4 + 2021x^2 + 2021x + 2021

nhờ mn là giúp mình với ạ , minh đang cần gấp 🙁

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 1 0

 • nguyễn xuân ly

17 tháng 7 2021 lúc 15:44

Phân tích đa thức sau thành nhân tử

Xem thêm: Top 16 cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật bắt nguồn từ

a)x^4 +64

b)81x^4+4y^4

c)x^5+x-1

d)x^7-x^2-1

giúp mk vs ah !!!!

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 2 0

 • Nguyễn Quang Trung

10 tháng 7 2021 lúc 21:42

Phân tích đa thức thành nhân tử:

(left(x+3right)^4+left(x+5right)^4-2)

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 2 0

 • Nguyễn Toàn

8 tháng 10 2021 lúc 16:13

Bài 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử

(x^4-8x)

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 3 0

 • Thanh Ly Lê

23 tháng 12 2020 lúc 9:30

phân tích đa thức thành nhân tử

(-x-1)2-(3x-4)2

Lớp 8 Toán Bài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách p… 1 0

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)

 • Toán lớp 8
 • Ngữ văn lớp 8
 • Tiếng Anh lớp 8

Lớp học trực tuyến

Vật lí- Cô Minh Anh Sinh học 8- Cô Ánh Hoá học 8- Cô Hồng Anh Hoá học 8- Thầy Vũ Sinh học 8- Cô My Toán 8- Cô Linh

Khoá học trên OLM (olm.vn)

 • Toán lớp 8
 • Ngữ văn lớp 8
 • Tiếng Anh lớp 8

Top 21 4x 4 y 4 tổng hợp bởi Lambaitap.edu.vn

Phân tích thành nhân tử 4×4  y4

 • Tác giả: vietjack.online
 • Ngày đăng: 09/14/2022
 • Đánh giá: 4.89 (866 vote)
 • Tóm tắt: 4×4 + y4 = 4×4 + 4x2y2 + y4 – 4x2y2. = (2×2 + y2)2 – (2xy)2. = (2×2 + y2 + 2xy)(2×2 + y2 – 2xy). Câu trả lời này có hữu ích không? 0. 0. Quảng cáo …

Cho đường tròn ((C):(x2) (y2) – 4x – 4y – 8 0 )  và đường thẳng ((d):x – y – 1 0. )  Một tiếp tuyến của ((C) )  song song với (d )  có phương trình là:

 • Tác giả: vungoi.vn
 • Ngày đăng: 04/27/2022
 • Đánh giá: 4.7 (216 vote)
 • Tóm tắt: Cho đường tròn ((C):(x^2) + (y^2) – 4x – 4y – 8 = 0 ) và đường thẳng ((d):x – y – 1 = 0. ) Một tiếp tuyến của ((C) ) song song với (d ) có phương trình là:

Cho các số thực (x,y) thỏa mãn:

({2{{x2} – 2x 4}} {left( {4x 4y – 4} right)2} – 32yleft( {x 1} right) {2{ – {y2} 4y}} – 48) Tổng giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức (P {x2} {y2} 4x 2y) là

 • Tác giả: booktoan.com
 • Ngày đăng: 08/19/2022
 • Đánh giá: 4.46 (305 vote)
 • Tóm tắt: {2^{{x^2} – 2x + 4}} + {left( {4x + 4y – 4} right)^2} – 32yleft( {x + 1} right) = {2^{ – {y^2} + 4y}} – 48)

Phân tích đa thức thành nhân tử a)x^4+4y^4 b)x^4+y^4 c … – Loga.vn

 • Tác giả: loga.vn
 • Ngày đăng: 01/20/2022
 • Đánh giá: 4.32 (317 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức thành nhân tử a)x^4+4y^4 b)x^4+y^4 c)x^4+324 d)4x^4+y^4.

Giải 4x-4y=4 | Ứng dụng giải toán Microsoft Math

 • Tác giả: mathsolver.microsoft.com
 • Ngày đăng: 02/04/2022
 • Đánh giá: 4.14 (492 vote)
 • Tóm tắt: 4x-4y=4 Geometric figure: Straight Line Slope = 1 x-intercept = 1/1 = 1.00000 y-intercept = 1/-1 = -1.00000 Rearrange: Rearrange the equation by subtracting …

Xem thêm: Top 17 toán tư duy cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1

Tìm điều kiện của số tự nhiên n (n > 0) để đơn thức B 4x4y4 chia hết đơn thức C xn-1y4 là

 • Tác giả: hamchoi.vn
 • Ngày đăng: 04/22/2022
 • Đánh giá: 3.8 (597 vote)
 • Tóm tắt: Ta có B : C = (4x4y4) : (xn-1y4). Đơn thức B chia hết cho đơn thức C khi 4 ≥ n – 1 => n ≤ 5. Hay 0 < n ≤ 5. Đáp án cần chọn là: B …

Phân tích đa thức x4 – 4×2 – y2 4 thành nhân tử x

 • Tác giả: tuhoc365.vn
 • Ngày đăng: 03/01/2022
 • Đánh giá: 3.5 (362 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức ({x^4} – 4{x^2} – {y^2} + 4) thành nhân tử.

%284x%5E%7B4%7Dy%5E%7B-4%7D%29%5E%7B3%7D

 • Tác giả: symbolab.com
 • Ngày đăng: 06/12/2022
 • Đánh giá: 3.21 (548 vote)
 • Tóm tắt: Free Pre-Algebra, Algebra, Trigonometry, Calculus, Geometry, Statistics and Chemistry calculators step-by-step.

viết đa thức sau dưới dạng bình phương của một tổng hoặc một hiệu 1/4x22xy24y4

 • Tác giả: mtrend.vn
 • Ngày đăng: 05/12/2022
 • Đánh giá: 3.13 (416 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: 1/4x^2+2xy^2+4y^4. =( 1 2 x)²+2. 1 2 x.2y²+(2y²). =( 1 2 x+2y²)².

Simplification or other simple results

 • Tác giả: tiger-algebra.com
 • Ngày đăng: 10/22/2022
 • Đánh giá: 2.97 (61 vote)
 • Tóm tắt: Equations : Tiger Algebra gives you not only the answers, but also the complete step by step method for solving your equations 4x^4-4y^4 so that you …

Xem thêm: Top 9 giải bài tập luyện từ và câu lớp 3

Phân tích đa thức 3×2- 3y24x -4y thành nhân tử giúp với ad

 • Tác giả: hoidap247.com
 • Ngày đăng: 07/15/2022
 • Đánh giá: 2.86 (146 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức 3x^2- 3y^2+4x -4y thành nhân tử giúp với ad câu hỏi … y 2 3 y 2 + + 4 x 4 x − – 4 y 4 y = 3 ( x 2 − y 2 ) + 4 ( x − y ) = 3 ( x 2 – y …

X^3+x^2y-4x-4y phân tích đa thức sau thành nhân tử

 • Tác giả: hoidapvietjack.com
 • Ngày đăng: 08/29/2022
 • Đánh giá: 2.63 (52 vote)
 • Tóm tắt: X^3+x^2y-4x-4y phân tích đa thức sau thành nhân tử. … x3+x2y−4x−4y=(x3+x2y)−(4x+4y)=x2.(x+y)−4(x+y)=(x+y)(x2−4)=(x+y)(x−2)(x+2) x 3 …

Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 4x4y4

 • Tác giả: khoahoc.vietjack.com
 • Ngày đăng: 06/27/2022
 • Đánh giá: 2.56 (167 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 4×4+y4. … Giải toán 8: Chương 4: Hình Lăng Trụ Đứng. Hình Chóp Đều. 15 đề 8947 lượt thi Thi thử.

Xy-4x+y-4 | Xem lời giải tại QANDA

 • Tác giả: qanda.ai
 • Ngày đăng: 06/01/2022
 • Đánh giá: 2.59 (103 vote)
 • Tóm tắt: Đáp án: ( x + 1 ) ( y – 4 ) | x y – 4 x + y – 4 | – ( x + 1 ) ( 4 – y ) | ( – x – 1 ) ( 4 – y ) | ( – x – 1 ) ( – y + 4 ) | ( – x – 1 ) times ( – ( y – 4 ) …

Phân tích đa thức thành nhân tử: 4x 4 y 4 1

 • Tác giả: kienrobo.kienguru.vn
 • Ngày đăng: 01/04/2022
 • Đánh giá: 2.34 (176 vote)
 • Tóm tắt: Câu hỏi tương tự · Phân tích đa thức thành nhân tử a) 8x 2 y − 8xy +2x · Tính nhanh 15.64 + 25.100 + 36.15 + 60.100 · Tìm x biết: b) 4 ( x − 2 ) 2 = 9 ( x + 2 ) …

Xem thêm: Top 10 công thức oxit cao nhất của clo

Giải x 4x-4y=-4 – Mathway

 • Tác giả: mathway.com
 • Ngày đăng: 01/05/2022
 • Đánh giá: 2.39 (179 vote)
 • Tóm tắt: Chương trình giải bài tập miễn phí cung cấp đáp án và lời giải từng bước cho bài tập đại số, hình học, lượng giác, giải tích và thống kê của bạn, …

Phân tích các đa thức sau thành nhân tử  a) 4×41 b) 4x4y4 c) x4324

 • Tác giả: tailieumoi.vn
 • Ngày đăng: 03/22/2022
 • Đánh giá: 2.25 (101 vote)
 • Tóm tắt: Phân tích các đa thức sau thành nhân tử a) 4×4+1;b) 4×4+y4;c) x4+324.

Cho hàm số f:R->R thỏa f(f(x)2y)4x4y3. tìm hàm f

 • Tác giả: diendantoanhoc.org
 • Ngày đăng: 10/11/2022
 • Đánh giá: 2 (149 vote)
 • Tóm tắt: Cho hàm số f:R->R thỏa f(f(x)+2y)=4x+4y+3 f ( f ( x ) + 2 y ) = 4 x + 4 y + 3 . tìm hàm f. Bắt đầu bởi nguyentrongvanviet, 14-08-2021 – 13:08.

Toán Lớp 7: tìm x,y biết x/6y/4 và 4x4y40

 • Tác giả: anhsangsoiduong.vn
 • Ngày đăng: 07/16/2022
 • Đánh giá: 2.04 (96 vote)
 • Tóm tắt: Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết: Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau, có: x/6=y/4=(4x)/16=(4y)/24=(4x+4y)/(24+16)=40/40=1.

Factorize 4x^4+y^4 – Doubtnut

 • Tác giả: doubtnut.com
 • Ngày đăng: 04/11/2022
 • Đánh giá: 1.93 (89 vote)
 • Tóm tắt: UPLOAD PHOTO AND GET THE ANSWER NOW! Answer. Step by step solution by experts to help you in doubt clearance & scoring excellent marks in …

How do you find the x and y intercept of 4xy4?

 • Tác giả: socratic.org
 • Ngày đăng: 07/31/2022
 • Đánh giá: 1.71 (73 vote)
 • Tóm tắt: See the solution process below: Explanation: y-intercept: Substitute 0 for x and solve for y : 4x+y=4 becomes: (4⋅0)+y=4. 0+y=4. y=4.
Scroll to Top