Trang chủ » Bài 29. Quá trình hình thành loài

Bài 29. Quá trình hình thành loài

Bài 1: 
 
Đề bài: Giải thích vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới.
 
Lời giải chi tiết
 
Do có sự cách li địa lí nên quần thể bị cách li chịu sự tác động tổng hợp của các nhân tố tiến hóa làm cho tần số alen và tần số kiểu gen bị biến đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác. Sự biến đổi về tần số alen và thành phần kiểu gen được tích lũy lại lâu dần có thể dẫn đến xuất hiện sự cách li sinh sản với quần thể gốc thì loài mới xuất hiện.
 
Sự cách ly địa lý chỉ góp phần duy trì sự khác  biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Tại sao quần đảo lại được xem là phòng thí nghiệm nghiên cứu quá trình hình thành loài mới?
 
Lời giải chi tiết
 
– Quần đảo, phòng thí nghiệm sống cho nghiên cứu hình thành loài. Quần đảo là nơi lí tưởng cho quá trình hình thành loài mới vì giữa các đảo có sự cách li địa lí tương đối, khiến cho sinh vật giữa các đảo ít khi trao đổi vốn gen cho nhau.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Tại sao cách li địa lí lại là cơ chế chủ yếu dẫn đến hình thành loài mới ở động vật?
 
Lời giải chi tiết
 
Quá trình hình thành loài bằng cách li địa lí hay xảy ra đối với các loài động vật có khả năng phát tán mạnh.
 
Chính khả năng phát tán cao đã tạo điều kiện cho chúng dễ hình thành nên các quần thể cách ly nhau về mặt địa lý dẫn đến hình thành loài mới.
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Câu nào dưới đây nói về vai trò của sự cách li địa lí trong quá trình hình thành loài là đúng nhất?
 
A. Không có sự cách li địa lí thì không thể hình thành lên loài mới.
 
B. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoại trung gian chuyển tiếp.
 
C. Cách li địa lí luôn luôn dẫn đến cách li sinh sản.
 
D. Môi trường địa lí khác nhau là nguyên nhân chính dẫn đến phân hóa thành phần kiểu gen của các quần thể cách li.
 
Lời giải chi tiết
 
Phát biểu đúng nhất là B
 
Ý A sai, đột biến đa bội , lai xa đều có thể dẫn tới hình thành loài mới mà không cần cách ly địa lý
 
C, D sai : Sự cách ly địa lý chỉ góp phần duy trì sự khác  biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.
 
Chọn B

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top