Trang chủ » Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 3. Các nước Đông Bắc Á

Bài 1: 
 
Đề bài: Lập niên biểu các sự kiện thể hiện sự biến đổi của khu vực Đông Bắc Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
 
Lời giải chi tiết
 
Chú ý: lựa chọn những sự kiện chính nhất để thống kê.
 
Bài 2:
 
Đề bài: Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.
 
Lời giải chi tiết
 
 
Chú ý: lựa chọn những sự kiện chính nhất để thống kê.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top