Trang chủ » Bài 31. Tiến hóa lớn

Bài 31. Tiến hóa lớn

Bài 1: 
 
Đề bài: Giải thích quá trình tiến hoá lớn hình thành nên các đơn vị phân loại trên loài bằng sơ đồ tiến hoá phân nhánh.
 
Lời giải chi tiết
 
Có thể vẽ sơ đồ chung giống như một cái cây có nhiều cành, với nhiều tầng, nhiều lớp. Các nhóm loài trên cùng một cành gốc nhỏ có thể coi như thuộc cùng một chi, nhiều cành gốc lại gộp lại thành một đơn vị phân loại lớn hơn và cứ thế tiếp tục.
 
Sự phân loại này dựa trên mức độ giống nhau về đặc điểm hình thái, hóa sinh và sinh học phân tử.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Tại sao bên cạnh những loài có tổ chức cơ thể rất phức tạp vẫn tồn tại những loài có cấu trúc khá đơn giản?
 
Lời giải chi tiết
 
Bên cạnh những loài có cấu tạo cơ thể phức tạp vẫn có rất nhiều loài có cấu tạo đơn bào đơn giản như các loài vi khuẩn. Lí do đơn giản là quá trình tiến hoá luôn duy trì những quần thể sinh vật thích nghi nhất. Các loài vi khuẩn có kích thước nhỏ, cấu tạo đơn giản lại có lợi thế thích nghi nhanh chóng với môi trường. Trên cùng một đơn vị thời gian tiến hoá, do chúng sinh sản nhanh, đột biến phát sinh nhanh nên nhanh chóng tạo ra các quần thể thích nghi.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Một số loài trong quá trình tiến hoá lại tiêu giảm một số cơ quan thay vì tăng số lượng các cơ quan. Nguyên nhân nào sau đây giải thích đúng về hiện tượng này?
 
A. Do môi trường sống thay đổi đã tạo ra những đột biến mới.
 
B. Sự tiêu giảm cơ quan giúp sinh vật thích nghi tốt hơn.
 
C. Có xu hướng tiến hoá quay về dạng tổ tiên.
 
D. Tất cả các nguyên nhân nêu trên đều đúng.
 
Lời giải chi tiết
 
Sự tiêu giảm cơ quan giúp loài này thích nghi tốt hơn với điều kiện môi trường
 
Chọn B
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top