Trang chủ » Bài giảng Tiếng Anh lớp 5

Bài giảng Tiếng Anh lớp 5

PHẦN 1: BẠN BÈ

Unit 1: What's your address? (Bài 1: Địa chỉ của bạn là gì?)


Unit 2: I always get up early. How about you? (Bài 2: Mình luôn ngủ dậy sớm. Còn bạn thì sao?)


Unit 3: Where did you go on holiday? (Bài 3: Bạn đã đi nghỉ ở đâu?)


Unit 4: Did you go to the party? (Bài 4: Bạn có đi dự tiệc không?)


Unit 5: Where will you be this weekend? (Bài 5: Bạn sẽ ở đâu cuối tuần này?)


PHẦN 2: TRƯỜNG HỌC 

Unit 6: How many lessons do you have today? (Bài 6: Bạn có bao nhiêu tiết học hôm nay?)


Unit 7: How do you learn English? (Bài 7: Bạn học tiếng Anh như thế nào?)


Unit 8: What are you reading? (Bài 8: Bạn đang đọc gì vậy?)


Unit 9: What did you see at the zoo? (Bài 9: Bạn đã nhìn thấy gì ở sở thú?)


Unit 10: When will Sports Day be? (Bài 10: Ngày hội Thể thao sẽ là khi nào?)


PHẦN 3: GIA ĐÌNH 

Unit 11: What's the matter with you? (Bài 11: Bạn bị sao thế?)


Unit 12: Don't ride your bike too fast! (Bài 12: Đừng đạp xe quá nhanh!)


Unit 13: What do you do in your free time? (Bài 13: Bạn làm gì vào lúc rảnh rỗi?)


Unit 14: What happened in the story? (Bài 14: Điều gì đã xảy ra trong câu chuyện?)


Unit 15: What would you like to be in the future? (Bài 15: Bạn muốn làm nghề gì trong tương lai?)


PHẦN 4: THẾ GIỚI XUNG QUANH 

Unit 16: Where's the post office? (Bài 16: Bưu điện ở đâu?)


Unit 17: What would you like to eat? (Bài 17: Bạn muốn ăn gì?)


Unit 18: What will the weather be like tomorrow? (Bài 18: Thời tiết ngày mai sẽ như thế nào?)


Unit 19: Which place would you like to visit? (Bài 19: Bạn muốn đến thăm quan nơi nào?)


Unit 20: Which one is more exciting, life in the city or life in the countryside? (Bài 20: Cuộc sống ở đâu sôi động hơn, ở thành phố hay ở nông thôn?)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top