Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9 tập 2 đại số hình học

Giải bài tập SGK toán lớp 9 tập 2 đại số hình học

Hướng dẫn cách giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 9 đại số hình học đầy đủ tập 2. Phương pháp giải bài tập toán lớp 9 hay nhất

TOÁN LỚP 9 TẬP 2


PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG III. HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế


Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.


Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình


Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)


Ôn tập chương III - Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


CHƯƠNG IV. HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)


Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0).


Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn


Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn


Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng


Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai


Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình


Ôn tập chương IV - Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn


PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG III. GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung


Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây


Bài 3. Góc nội tiếp


Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung


Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn


Bài 6. Cung chứa góc


Bài 7. Tứ giác nội tiếp


Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp


Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn


Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


Ôn tập chương III – Góc với đường tròn


CHƯƠNG IV. HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Bài 1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ


Bài 2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt


Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu


Ôn tập chương IV – Hình trụ - Hình nón – Hình cầu


BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM


Ôn tập cuối năm - Đại số


Ôn tập cuối năm - Hình học

Bài viết liên quan

Quay lại