Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Bài 1 trang 30

Diện tích S của hình tròn được tính bởi công thức S=πR2, trong đó R là bán kính của hình tròn.

a) Dùng máy tính bỏ túi, tính các giá trị của S rồi điền vào các ô trống trong bảng sau (π3,14, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

b) Nếu bán kính tăng gấp 3 lần thì diện tích tăng hay giảm bao nhiêu lần ?

c) Tính bán kính của hình tròn, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai, nếu biết diện tích của nó bằng 79,5 cm2 

Lời giải chi tiết

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Bài 2 (trang 31 SGK Toán 9 tập 2): Một vật rơi ở độ cao so với mặt đất là 100m. Quãng đường chuyển động s( mét) của vật rơi phụ thuộc vào thời gian t (giây) bởi công thức: s = 4t2.

a) Sau 1 giây, vật này cách mặt đất bao nhiêu mét? Tương tự, sau 2 giây?

b) Hỏi sau bao lâu vật này tiếp đất?

 

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

Bài 3 (trang 31 SGK Toán 9 tập 2): Lực F của gió khi thổi vuông góc vào cánh buồm tỉ lệ thuận với bình phương vận tốc v của gió, tức là F = av2 (a là hằng số). Biết rằng khi vận tốc gió bằng 2 m/s thì lực tác động lên cánh buồm của một con thuyền bằng 120N (Niu-tơn).

a) Tính hằng số a.

b) Hỏi khi v = 10 m/s thì lực F bằng bao nhiêu? Cùng câu hỏi này khi v =20 m/s?

c) Biết rằng cánh buồm chỉ có thể chịu được một áp lực tối đa là 12000N, hỏi con thuyền có thể đi được trong gió bão với vận tốc gió 90 km/h hay không?

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top