Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 15 (trang 45 SGK Toán 9 tập 2): Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a, b, c, tính biệt thức Δ và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Bài 16 (trang 45 SGK Toán 9 tập 2): Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Lời giải

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top