Trang chủ » Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Bài 28 trang 22

Tìm hai số tự nhiên, biết rằng tổng của chúng bằng 1006 và nếu lấy số lớn chia cho số nhỏ thì được thương là 2 và số dư là 124.

Lời giải chi tiết

Gọi số lớn là x, số nhỏ là y. (Điều kiện: x>y0 )

Theo giả thiết tổng hai số bằng 1006 nên: x+y=1006.

Vì số lớn chia số nhỏ được thương là 2, số dư là 124 nên ta được: x=2y+124

Ta có hệ phương trình:

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Vậy hai số tự nhiên phải tìm là 712 và 294.

Bài 29 (trang 22 SGK Toán 9 tập 2): Giải bài toán cổ sau:

Quýt, cam mười bảy quả tươi

Đem chia cho một trăm người cùng vui

Chia ba mỗi quả quýt rồi

Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh

Trăm người, trăm miếng ngọt lành

Quýt, cam mỗi loại tính rành là bao?

Lời giải

Gọi số cam là x, số quýt là y. Điều kiện x, y là số nguyên dương.

 

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Vậy có 7 quả cam và 10 quả quýt.

Bài 30 (trang 22 SGK Toán 9 tập 2): Một ôtô đi từ A và dự định đến B lức 12 giờ trưa. Nếu xe chạy với vận tốc 35 km/h thì sẽ đến B chậm 2 giờ so với dự đinh. Nếu xe chạy với vận tốc 50 km/h thì sẽ đến B sớm 1 giờ so với dự định. Tính độ dài quãng đường AB và thời điểm xuất phát của ôtô tại A.

Lời giải

Gọi x (km) là độ dài quãng đường AB, y (giờ) là thời gian dự định đi để đến B đúng lúc 12 giờ trưa.

 

Điều kiện x > 0, y > 1 (do ôtô đến B sớm hơn 1 giờ ).

Giải bài tập SGK toán lớp 9, tập 2, Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

Giải hệ phương trình ta được: x = 350, y = 8

Vậy quãng đường AB là 350 km.

Thời điểm xuất phát của ôtô tại A là : 12 – 8 = 4 giờ.

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top