Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Bài 1 trang 138

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Bài 2 trang 138

Tìm nghịch đảo 1z của số phức z, biết:

a) z=1+2i;                         b) z=23i;

c) z=i;                                 d) z=5+i3.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Bài 3 trang 138
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

bài 4 trang 138

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Lời giải chi tiết

a) Ta có (32i)z+(4+5i)=7+3i(32i)z=7+3i45i

(32i)z=32iz=32i32iz=1.

Vậy  Điều hướng bài viết

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top