Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Bài 1 trang 138

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Bài 2 trang 138

Tìm nghịch đảo 1z của số phức z, biết:

a) z=1+2i;                         b) z=23i;

c) z=i;                                 d) z=5+i3.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Bài 3 trang 138
Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

bài 4 trang 138

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Phép chia số phức

Lời giải chi tiết

a) Ta có (32i)z+(4+5i)=7+3i(32i)z=7+3i45i

(32i)z=32iz=32i32iz=1.

Vậy  Post navigation

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top