Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 1 trang 121

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y=x2,y=x+2;   

b) y=|lnx|,y=1;

c) y=(x6)2,y=6xx2

Đáp án:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 2 trang 121

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong y=x2+1, tiếp tuyến với đường này tại điểm M(2;5) và trục Oy.
Đáp án

Phương trình tiếp tuyến với đường cong y = x2 + 1 tại điểm M(2; 5) là :

y'=y' (2)[x – 2] + 5 ⇔ y = 4x – 3

Điểm M(2; 5) thuộc đường y = x2 + 1 vì 5 = 22 + 1

Vậy diện tích cần tìm là:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 3 (trang 121 SGK Giải tích 12): Parabol y=x2/2 chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính 2√2 thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 4 (trang 121 SGK Giải tích 12): Tính thể tích khối tròn xoay đó hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh Ox:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Bài 5 (trang 121 SGK Giải tích 12): Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox.

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top