Trang chủ » Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 1 trang 140

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: 

Lời giải chi tiết

Căn bậc hai của 7 là ±i7 ;

Căn bậc hai của 8 là ±i22 ;

Căn bậc hai của 12 là ±i23;

Căn bậc hai của 20 là ±i25 ;

Căn bậc hai của 121 là ±11i.

Bài 2 trang 140

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) 3z2+2z1=0;           b) 7z2+3z+2=0;     

c) 5z27z+11=0

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 3 trang 140

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

 a) z4 + z2 – 6 = 0

b) z4 + 7z2 + 10 = 0

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 4 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho a, b, c ∈R,a ≠ 0,z1 , z2 là hai nghiệm phân biệt ( thực hoặc phức) của phương trình ax2+bx+c=0. Hãy tính z1+z2 và z1.z2 theo hệ số a, b, c.

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Bài 5 (trang 140 SGK Giải tích 12): Cho z = a + bi là một số phức. Hãy tìm phương trình bậc hai với hệ số thực nhận …

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Lời giải:

Cách giải bài tập SGK Toán giải tích lớp 12, Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top