Trang chủ » 3 Biên bản đại hội chi đội mẫu để làm báo cáo tốt đẹp lớp 5

3 Biên bản đại hội chi đội mẫu để làm báo cáo tốt đẹp lớp 5

Biên bản đại hội chi đội 2022-2023 gồm 3 mẫu để các bạn tham khảo ghi lại đầy đủ các nội dung trọng tâm của đại hội chi bộ. Biên bản đại hội chi đội phải ghi rõ thời gian, nơi tổ chức, thành phần tham dự và nội dung chính của cuộc họp.

Ngoài ra, các bạn sẽ cần tham khảo các mẫu biên bản đại hội chi đội THCS để chuẩn bị chu toàn cho chương trình đại hội chi đội sắp tới. Vì vậy, mời các bạn cùng theo dõi 3 biên bản đại hội chi đội mẫu năm học 2022-2023 tại bài viết sau đây.

Bài tham khảo 1
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHONG HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Liên đội Trường Tiểu học Lê Lợi Chi đội Lê Văn Tám
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI
I.    Thời gian, địa điểm:
1.      Thời gian: Khai mạc 8 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2013.
2.       Địa điểm: Phòng học lớp 5B, Trường Tiểu học Lê Lợi.
II.    Thành phần tham dự:
1.      Cô Lê Thị Mỹ – Chủ nhiệm lớp.
2.      Chị Võ Hà Phương – Phụ trách chi đội.
3.      Toàn thể 32 đội viên – Chi đội Lê Văn Tám
III.    Đoàn chủ tịch, ban thư kí:
1.      Đoàn chủ tịch:
–       Chị Võ Hà Phương – Phụ trách chi đội.
–       Bạn Lê Thị Mỹ Duyên – Chi đội trưởng.
–       Bạn Trần Lâm Phương – Lớp trưởng.
2.      Ban thư kí:
–       Nguyễn Thị Cẩm Uyên
–       Đỗ Bích Thuỳ
IV.    NỘI dung đại hội:
1.     Chi đội trưởng báo cáo hoạt động của chi đội trong năm học 2012 – 2013 và phương hướng hoạt động năm học 2013 – 2014.
2.       Thảo luận báo cáo của chi đội trưởng:
–       Bạn Nghĩa: Trong năm học qua, chi đội Lê Văn Tám đạt nhiều thành tích cao. Đặc biệt, các đội viên đều tham gia tốt công tác xây dựng trường học thân thiện. Năm học 2012 – 2013 chi đội ta phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được.
–       Bạn Trí: Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mà bản phương hướng đã đề ra, mỗi đội viên cần phải nỗ lực ngay từ đầu, cần hình thành các “đôi bạn cùng tiến” để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
–       Bạn Duyên: Thống nhất với ý kiến hai bạn.
• Đề nghị toàn chi đội tăng cường việc học nhóm, học tổ và công tác truy bài đầu giờ để toàn thế đội viên đều có động cơ học tập.
3.       Bầu ban chỉ huy mới
–       Ưng cử: không có.
–       Đề cử: Đồng Minh Tấn, Lê thị Mỹ Duyên, Trần Lâm Phương, Nguyễn Thị cẩm Uyên, Đỗ Bích Thuỳ.
–       Ban kiểm phiếu: Nguyễn Mai Hương, Tôn Lê Quí, Lê Anh Việt.
–       Kết quả bồ phiếu:
+ Đồng Minh Tấn: 25 phiếu.
+ Lê Thị Mỹ Duyên: 32 phiếuv + Trần Lâm Phương: 31 phiếu + Nguyễn Thị cẩm Uyên: 27 phiêu.
+ Đỗ Bích Thuỳ: 28 phiếu.
–       Trúng cử:
+ Lê Thị Mỹ Duyên + Trần Lâm Phương + Đỗ Bích Thuỳ
–       Ban chỉ huy mới ra mắt và đọc lời hứa của mình trước chi đội.
4.      Ý kiến của cô chủ nhiệm lớp:
–       Chúc mừng đại hội thành công tốt đẹp, chúc mừng Ban chỉ huy mới của chi đội Lê Văn Tám.
–       Toàn chi đội cần thực hiện tốt kế hoạch hoạt động, đặc biệt là chỉ tiêu học tập và hoạt động xã hội
–       Đại hội bế mạc lúc 10 giờ 45 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2013.
T.M Ban thư kí                                     T.M Đoàn Chủ tịch
Nguyễn Thị Cẩm Uyèn                              Lè Thị Mỹ Duyên
Bài tham khảo 2
ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
 
      LIEN ĐỘI TRƯỜNG TIỂU HỌC LA BẰNG
                            CHI ĐỘI LỚP 4B
                                                               La Bằng, ngày …. tháng 10  năm 2016
                                                    BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI LỚP 4B
                                                            Năm học 2016-2017
    Hôm nay vào hồi:…… giờ, ngày     /10/2016 tại lớp 4b Trường Tiểu học La Bằng
    Thành phần tham dự:
     – Thẩy:  Triệu Văn Việt – TPT Đội
     – Thầy (cô): Nguyễn Thị Kim Ngn  GV chủ nhiệm – phụ trch Chi Đội
     – Đại diện BCH Liên Đội, bạn: Vi Thị Thu Hương  –  Lin đội trưởng
     – Cùng ………/27 Đội viên trong chi đội có mặt. Vắng ……… Lý do …………….
NỘI DUNG ĐẠI HỘI:
1. Nghi lễ chào cờ, hát quốc ca, đội ca  và hô khẩu hiệu đội
2. Tuyên bố lý do: Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của chi Đội trong năm học qua và đề ra dự thảo chương trình hoạt động cho năm học mới 2016 – 2017. Bầu ra BCH chi  Đội  nhiệm kỳ mới để điều hành và tổ chức các hoạt động trong Liên Đội. Đồng thời bầu đoàn đại biểu dự đại hội liên đội.
Giới thiệu đại biểu
3. Giới thiệu chủ tọa và thư kí:
             – Đoàn chủ tịch: 1. Vi Thị Thu Hương
                                         2. Lương Duy Mạnh
                                         3. Đỗ Ngọc Bích
              – Đoàn thư kí: 1. Trần Anh Thư.
                                      2. Lý thị Duyn
 Đại hội biểu quyết thống nhất………………/…………… (………………%)
4.Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của chi đội năm học 2015-2016 và dự thảo phương hướng hoạt động của chi đội năm học2016-2017.
5. Đại hội thảo luận báo káo tổng kết và phương hướng.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Giới thiệu ứng cử viên BCH Chi Đội nhiệm kì 2016 -2017 gồm
       1. Vi Thị Thu Hương.
                                      2. Bạn Trần Anh Thư
                                      3. Bạn Lương Duy Mạnh
         Đại hội biểu quyết thống nhất……/…… (………%).Không có ai đề cử và ứng cử thêm.
                     1/ Bạn Vi Thị Thu Hương đạt……/………..(………%)
                    2/ Bạn Bạn Trần Anh Thư đạt ……../……….(………%)
                    3/ Bạn Bạn Lương Duy Mạnh đạt   ………../………(………%)
BCH ra mắt  v hứa hẹn trước đại hội
7. Thông qua nghị quyết đại hội
8. Bầu đại biểu dự đại hội liên đội: đại hội giới thiệu và tiến hành biểu quyết chọn các bạn tham dự Đại hội liên đội như sau:
         1/ bạn………………………………………………………………………………
         2/  bạn………………………………………………………………………………
         3/  bạn………………………………………………………………………………
         4/  bạn………………………………………………………………………………
         5/  bạn……………………………………………………………………………… 
9.  Chào cờ bế mạc:
                  Đai hội kết  thúc vào lúc …………giờ cùng ngày.
                                                                         
                GVCN                                                                                    THƯ KÍ
Bài tham khảo 3
LIÊN ĐỘI THCS HÀ THẾ HẠNH                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI ĐỘI ……………………………..                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐỘI 
Năm học 2015 – 2016
Chi đội : ……………………………………………..  Lớp ……………………
Tổ chức Đại hội Chi đội  vào lúc …..giờ … phút, ngày …….tháng 9 năm 2015
Nội dung : 
1/ Chào cờ , Quốc ca, Đội ca
2/ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
Tham gia Đại hội gồm có :- Anh (chị)phụ trách :……………………………………………………
     – Tổng số đội viên có mặt:………./………….bạn
3/ Đọc báo cáo tổng kết công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2014-2015(K7,8,9) và phương hướng hoạt động  năm học 2015 – 2016
4/ Thảo luận, góp ý các chỉ tiêu phương hướng hoạt động  năm học 2015 – 2016
   (GVCN hướng dẫn Đại hội đi vào thảo luận theo nội dung mẫu biên bản )
5/ Phát biểu của đại biểu hoặc anh chi phụ trách
6/ Bầu ban chỉ huy Chi đội.
7/ Bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội.
8/ Đọc nghị quyết đại hội (hoặc biên bản)
9/ Chào cờ bế mạc
Chủ tọa : …………………………………………. Thư ký :…………………………………….
KẾT QUẢ ĐẠI HỘI
Sau khi nghe hướng dẫn của Anh ( chị ) phụ trách và thảo luận trong Chi đội, Đại hội đã nhất trí những nội dung sau đây :
I/ Nội dung và chỉ tiêu  thực hiện
(Chỉ tiêu trọng tâm của Chi đội năm học 2015– 2016)
    1/ Học tập và rèn luyện đạo đức:
   + Thực hiện tốt phong trào “nói không với bệnh lười học” …./….. bạn.
   + Tiếp tục nắm vững nội dung và thực hiện tốt phong trào thi đua “ Xây dựng   trường học thân thiện, học sinh tích cực”……./……. bạn.
Học
   + Học lực :…../……..bạn đạt loại giỏi         + Hạnh kiểm : …../……..bạn đạt loại tốt
……/…….bạn đạt loại khá …../……..bạn đạt loại khá
….. /……..bạn  loại Yếu …../……..bạn loại T.bình
                (Theo chỉ tiêu đã đăng ký chuyên môn của GVCN)
    + Lên lớp thẳng ( tốt nghiệp) ……/….. bạn      Tỉ lệ  …….   %   ( khối 9)
    2/ Xây dựng Đội vững mạnh 🙁 Nội dung có ô  ở cuối, đăng ký đánh dấu X )
a/ Tham gia tìm hiểu về Truyền thống nhà trường, Đội TNTP Hồ Chí Minh, về tiểu sử anh hùng dân tộc Chi đội mang tên:  ……/……bạn.
b/ Thực hiện tốt phong trào: Đọc và làm theo báo Đội :  …../…. Bạn
c/ Phong trào ” Vượt khó học tốt, bạn yêu khoa học”
Đăng ký xây dựng “quỹ vì bạn nghèo” trong Chi đội : ……………….. đồng/ bạn/ tháng
Đăng ký “đôi bạn cùng tiến ” : ……………đôi bạn; tham gia CLB các môn học …….. bạn
d/ Phong trào vòng tay bè bạn :
Tham gia hoạt động nhân đạo : ………… bạn, chữ thập đỏ ………. bạn.
Thi đua “Làm nghìn việc tốt ” : ………… bạn
e/  Tham gia thiếu nhi vui khỏe :
Tổ chức trò chơi dân gian …….. buổi / tuần
Tham gia thể dục thể thao ( Chi đội) : …………. bạn, văn nghệ : ……….. bạn.
Thực hiện tốt vệ sinh lớp học , tham gia tổng vệ sinh trường ……lần/ năm, lao động công ích :……lần/ năm, chăm sóc Đình làng Phú Ốc : ……lần/ năm.
Tham gia : “Vì màu xanh quê hương” : Trồng cây bóng mát  ( theo kế hoạch); 
Mỗi khối mua 1 chậu cây cảnh  (Liên đội tổ chức mua chung )    
Thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và tham gia phòng chống dịch bệnh : ……….. bạn.
e/ Phong trào  xây dựng Chi đội mạnh :
Thuộc và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng …../….. bạn .
Thuộc và thực hiện tốt Nội qui học sinh …../….. bạn.
Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa …../….. bạn.
Phấn đấu đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ : …../….. bạn.
Luyện tập nghi thức Đội và hát đúng bài Quốc ca, Đội ca .
Đăng kí xây dựng Chi đội mạnh cấp  ……………… ( cấp trường hoặc  thị xã)
f / Tham gia xây dựng , trang trí phòng học theo qui định 
g / Thực hiện tốt qui định không ăn quà vặt  trong trường học : ……………bạn
h/ Thực hiện tốt qui định về đồng phục người học sinh khi đến trường 
     3. Chỉ tiêu khác : ( Chi đội  xây dựng bổ sung )
II / Kết quả bầu cử BCH Chi đội mới :
1/ Chi đội trưởng : bạn …………………………………………………
2/ Chi đội phó : bạn …………………………………………………
3/ Ủy viên : bạn …………………………………………………
III/ Kết quả bầu đại biểu dự Đại hội Liên đội :
1/ bạn ………………………………………………… Chức vụ :………………………
2/ bạn ………………………………………………… Chức vụ :………………………
3/ bạn ………………………………………………… Chức vụ :………………………
IV / Kiến nghị của Chi đội ;
1/ Đối với Liên đội (đề xuất về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học  2015 -2016)
2/ Đối với Nhà trường, GVCN, GV bộ môn (Ý kiến về hoạt động Đội và HĐNGLL)
Đại hội kết thúc và lúc  …. giờ ……. phút, ngày      tháng … năm 2015
ANH ( CHỊ) PT CHI ĐỘI CHỦ TỌA THƯ KÝ
Vừa rồi là 3 mẫu biên bản đại hội chi đội THCS chi tiết và đầy đủ được tổng hợp bởi lambaitap.edu.vn. Hy vọng bài viết này là nguồn tài liệu có ích cho việc báo cáo đại hội chi đội của các bạn

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top