Trang chủ » Cách viết biên bản họp phụ huynh lớp 5

Cách viết biên bản họp phụ huynh lớp 5

Mẫu Biên bản họp Phụ huynh đầu năm:
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
BIÊN BẢN HỌP LỚP …….
Họp phụ huynh học sinh đầu năm học 2016-2017
 
 
A. Thời gian- Địa điểm:
– Hôm nay, vào hồi ……………, ngày     tháng     năm 2016.
– Địa điểm: Tại lớp …………………….Trường THCS Tây Tiến
B. Thành phần:
– Chủ toạ:………………………………………………………………..………………
– Thư ký:…………………………………………………………………………………
– Tổng số phụ huynh có mặt:……/…….. Vắng:…………Lý do:…………………………….
C. Nội dung:
I. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo tình hình chung của lớp:
1. Tổng số học sinh có mặt tại thời điểm 27/8/2016: ………..HS
Trong đó:
+ Số học sinh được lên lớp: ……HS; Số học sinh lưu ban: …………. HS. 
+ HS nữ……..HS dân tộc thiểu số:……..; HS nữ dân tộc:…………
+ HS thuộc hộ nghèo:…….
+ HS đã có thẻ BHYT:…………….
2. Báo cáo tình hình học tập của lớp
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3. GVCN phổ biến công tác trọng tâm năm học 2016-2017
* Thuậnlợi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
*Khó khăn:
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* Công tác xã hội hoá giáo dục tu sửa, xây dựng, cơ sở vật chất:
– Lát nền các lớp học.
– Hỗ trợ công tác khuyến học, khuyến tài (khen thưởng học sinh giỏi các cấp; giáo viên và học sinh có thành tích cao trong hoạt dạy và học trong các đợt thi đua; học kỳ I; kỳ II; cả năm học); 
– Hỗ trợ nhà trường đưa các đội tuyển tham gia các cuộc thi các môn văn hóa; giải toán trên mạng Internet; Ôlym pic tiếng Anh… cấp trường; huyện; tỉnh; Quốc gia  tổ chức; 
– Hỗ trợ các hoạt động ngoại khóa, hoạt động trải nghiệm; phong trào TDTT, VHVN… giáo dục thể chất cho học sinh.
– Hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; 
– Tổ chức Đại hội Ban đại diện cha mẹ học sinh ở các lớp và toàn trường hành chính phí (văn phòng phẩm, nước uống…) cho Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và Ban đại diện cha mẹ học sinh trường.
– Thăm hỏi động viên CB-GV-NV ngày Nhà giáo VN 20/11.
– Chi thăm hỏi ốm đau đối với CB- GV-NV và học sinh nằm viện; Chia buồn đối với Cha (mẹ), Vợ hoặc chồng CB-GV-NV; Bố (mẹ), Anh (em) học sinh bị mất
– Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Ban đại diện CMHS nhà trường theo những nội dung trên.  
4. Các khoản đóng góp  trong năm học 2016-2017
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Kết quả bầu ban đại diện phụ huynh.
Ông (bà)………………………………phụ huynh học sinh: ……………………………………………………….
Thôn…………………………………….xã……………………Trưởng Ban
Ông (bà)………………………………phụ huynh học sinh: ……………………………………………………….
Thôn…………………………………….xã……………………Thư kí – Thủ quỷ
Ông (bà)………………………………phụ huynh học sinh: ……………………………………………………….
Thôn…………………………………….xã……………………Ủy viên
II. Thảo luận.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
D. Kết luận:
Biên bản được thông qua trước hội nghị với sự nhất trí cao, không có ý kiến bổ sung. Biên bản được lập thành 3 bản đều có giá trị pháp lí như nhau: Nhà trường 01 bản; GVCN 01 bản; Hội cha mẹ HS 01 bản.
Cuộc họp kết thúc hồi …….giờ……cùng ngày.
 
       Thư ký Hội trưởng Hội CMHS            GVCN
 
 
 
………………………………..             ………………………………..
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top