Trang chủ » Dàn ý trình bày ý kiến về tính bạn

Dàn ý trình bày ý kiến về tính bạn

Cuộc đời mất đi tình bạn cũng giống như thế giới mất đi mặt trời.

1.  Mở Bài

– Trích dẫn ý kiến và nêu ra vấn đề cần nghị luận: vai trò của tình bạn trong cuộc sống của mỗi con người.

2. Thân Bài               

a) Giải thích ý kiến

Tinh bạn là tình cảm đáng quý giữa người với người, thường nảy sinh dựa trên sự đồng cảm về một khía cạnh, một vấn đề nào đó của cuộc sống như hoàn cảnh, công việc, sở thích, đam mê, chí hướng,… và giữa họ sự hiểu biết, tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau.

Mặt trời: mang lại ánh sáng và sự sống cho muôn loài. Nêu không có mạt trời, sự sống sẽ không còn tổn tại.

=> Qua cách so sánh "Cuộc đời mất đi tình bạn củng giống nhưthếgiới mất đi mặt trời",ta thấy tình bạn có ý nghĩa quan trọng với con người.

b) Phân tích, chứng minh

Bạn sẽ là người cùng san sẻ với chúng ta những niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, giúp ta được nhân lên niểm vui hoặc giải tỏa căng thẳng.

Bạn là người có thể giúp đỡ khi chúng ta cẩn, cả về vật chất và tinh thẩn, nhất là khi ta gặp khó khăn, trở ngại.

Bạn cũng sẽ là người phân tích giúp ta đúng, sai, nên hay không nên; chỉ ra cho ta những thiếu sót để ta khắc phục, hoàn thiện bản thân mình.

Bạn có thể là người sẽ cùng ta chinh phục những ước mơ.

(Thí sinh lấy ví dụ về những tình bạn đẹp: Lưu Bình – Dương Lễ, Nguyễn Khuyến Dương Khuê, Bá Nha – TửKì, Các-Mác – Lê-nin,…)

=>Nếu không có tình bạn, cuộc sống của con người sẽ thật buồn tẻ, khi khó khăn thiếu người giúp đỡ; thiếu đi những lời khuyên bổ ích,…

c) Bàn luận

Tinh bạn phải xuất phát từ sự thấu hiểu, thương mến chân thành, không vụ lợi. * * -Tinh bạn thật đáng quý nên cần phải biết trân trọng, giữ gìn: vị tha không vị kỉ,

sẵn sàng sẻ chia, giúp đờ lẫn nhau, tôn trọng nhau, giữchữtín,…

Cần biết chọn bạn mà chơi, tìm bạn chứ không tìm "bè".

3. Kết Bài

Khẳng định: Tinh bạn là tình cảm cao quý, thiêng liêng, không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Mỗi người hãy tìm một tình bạn chân thành để cuộc sống thêm tốt đẹp.

Liên hệ bản thân: Em đã có những tình bạn đẹp chưa? Em đả đối xửtốt với bạn của mình chưa và đã làm gì để giữ gìn tình bạn?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top