Trang chủ » Đề thi + đáp án hoá THPTQG 2021 chuẩn xác, đầy đủ 24 mã

Đề thi + đáp án hoá THPTQG 2021 chuẩn xác, đầy đủ 24 mã

Đề thi + đáp án hoá THPTQG 2021 chuẩn xác, đầy đủ 24 mã
Kỳ thi môn hóa THPT quốc gia năm 2021 đã được tổ chức vào ngày 7-8 / 7/2021. Đề thi hoá THPT Quốc gia 2021 chủ yếu theo chương trình giảng dạy lớp 12. Đề thi tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài là 60 phút. Cùng Lambaitap.edu.vn cập nhật Đề thi và đáp án hoá THPTQG 2021 các bạn nhé!

Bộ đề hoá THPT 2021 đầy đủ 24 mã đề

Hóa học có lẽ là môn học mà nhiều bạn học sinh cảm thấy “khó nhai” nhất. Tuy nhiên với bộ đề thi môn hoá THPT Quốc gia 2021 dưới đây sẽ giúp bạn hiểu được cấu trúc đề và phân bổ độ khó dễ của câu hỏi như thế nào. Từ đó lên kế hoạch nên ôn tập những nội dung nào và tốc độ giải bài nhanh hay chậm cho mỗi câu.

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 201

Đề 202 hoá 2021 THPT Quốc gia

Đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã 203

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 204

Đề hoá THPT 2021 mã 205

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn hóa mã đề 206

Đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã đề 207

Đề hoá THPT 2021 mã 208

Đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã 209

Đề thi hoá THPT 2021 mã 210

Đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã 211

Đề thi hoá THPT 2021 mã 212

Đề hoá THPT 2021 mã 213

Đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã 214

Đề hoá THPT 2021 mã 215

Đề thi hoá THPT 2021 mã 216

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 217

Đề 218 hóa 2021 thi tốt nghiệp THPTQG

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 219

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 220

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 221

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 222

Đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 223

Đề hoá THPT 2021 mã 224

Đáp án hóa THPTQG 2021 chuẩn chi tiết từng mã đề

Trân trọng kính mời quý thầy cô và các bạn học sinh 12 tham khảo đáp án hoá THPTQG 2021 của Lambaitap.edu.vn. Tất cả đều được cập nhập, tổng hợp từ Bộ Giáo dục nên các bạn học sinh có thể hoàn toàn yên tâm về độ chính xác.

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 201

41: D42: A43: B44: C45: B46: B47: A48: C49: B50: D
51: C52: A53: A54: B55: B56: A57: D58: D59: C60: D
61: C62: D63: C64: D65: A66: D67: A68: A69: B70: C
71: A72: B73: C74: C75: B76: D77: C78: B79: C80: A

Đáp án đề 202 hoá 2021 THPT Quốc gia

41: B42: A43: A44: D45: C46: B47: B48: C49: C50: C
51: A52: B53: D54: D55: C56: B57: C58: B59: D60: D
61: C62: C63: B64: D65: B66: A67: B68: A69: B70: C
71: A72: A73: B74: A75: D76: A77: D78: B79: D80: A

Đáp án hoá THPTQG 2021 mã đề 203

41: C42: D43: A44: B45: C46: A47: D48: A49: C50: A
51: D52: B53: D54: B55: B56: D57: B58: C59: D60: C
61: C62: B63: A64: D65: A66: D67: D68: B69: C70: D
71: B72: B73: A74: C75: C76: A77: C78: A79: C80: B

Đáp án đề thi hoá THPT 2021 mã 204

41: B42: A43: B44: C45: D46: B47: A48: B49: D50: B
51: D52: C53: D54: C55: A56: A57: B58: A59: D60: B
61: D62: C63: D64: D65: D66: C67: A68: B69: C70: C
71: A72: C73: A74: A75: C76: C77: D78: D79: A80: C

Đáp án đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã 205

41: A42: B43: C44: C45: B46: C47: C48: B49: D50: B
51: A52: C53: D54: A55: B56: C57: D58: B59: D60: B
61: C62: B63: A64: C65: D66: B67: A68: A69: B70: A
71:72:73: C74: A75: A76: B77: A78: B79: A80: C

Đáp án hóa THPTqg 2021 mã đề 206

41: B42: C43: C44: A45: D46: B47: D48: A49: A50: B
51: C52: C53: B54: A55: B56: B57: C58: A59: C60: C
61: C62: D63: D64: C65: D66: A67: B68: D69: C70: D
71: B72: B73: B74: D75: D76: D77: A78: A79: B80: D

Đáp án đề hóa THPTQG 2021 mã đề 207

41: C42: C43: C44: D45: C46: C47: A48: C49: A50: D
51: D52: A53: D54: A55: D56: A57: C58: C59: A60: A
61: B62: C63: B64: C65: B66: D67: D68: D69: B70: C
71: D72: C73: D74: A75: C76: A77: B78: A79: D80: C

Đáp án đề thi hóa THPT Quốc gia 2021 mã 208

41: C42: D43: C44: C45: D46: A47: D48: D49: B50: A
51: D52: A53: C54: C55: C56: D57: B58: B59: C60: D
61: A62: A63: B64: A65: B66: C67: B68: C69: D70: D
71: B72: A73: D74: B75: B76: C77: A78: C79: A80: B

Đáp án đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 209

41: C42: A43: B44: C45: B46: C47: A48: B49: A50: A
51: D52: A53: B54: C55: C56: B57: D58: A59: D60: B
61: A62: D63: D64: B65: D66: A67: A68: C69: B70: A
71: D72: A73: C74: C75: D76: C77: D78: D79: C80: A

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 210

41: B42: D43: A44: A45: D46: C47: B48: B49: D50: C
51: D52: B53: B54: C55: A56: B57: C58: A59: A60: B
61: C62: B63: A64: C65: C66: A67: A68: A69: C70: A
71: C72: C73: B74: A75: A76: B77: C78: A79: A80: A

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 211

41: B42: C43: D44: B45: A46: D47: A48: D49: C50: C
51: B52: B53: B54: C55: B56: D57: C58: A59: B60: D
61: C62: D63: B64: A65: B66: D67: D68: C69: A70: A
71: A72: C73: D74: A75: A76: C77: A78: C79: D80: D

Đáp án đề hoá 212 năm 2021 thi THPT Quốc Gia

41: D42: A43: D44: D45: D46: C47: A48: A49: B50: C
51: D52: D53: D54: B55: D56: C57: B58: A59: D60: D
61: B62: D63: C64: D65: C66: C67: B68: C69: B70: C
71: B72: C73: C74: B75: C76: B77: C78: D79: B80: B

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 213

41: C42: D43: B44: C45: D46: B47: C48: A49: C50: B
51: A52: A53: A54: B55: C56: B57: C58: B59: B60: D
61: D62: C63: C64: C65: A66: A67: A68: D69: B70: A
71: A72: D73: D74: A75: A76: B77: C78: D79: B80: D

Đáp án đề thi hoá THPT 2021 mã 214

41: B42: C43: A44: C45: B46: A47: A48: B49: C50: A
51: B52: D53: A54: A55: A56: B57: C58: A59: B60: A
61: B62: A63: C64: D65: D66: C67: C68: D69: D70: B
71: D72: D73: C74: D75: B76: D77: C78: D79: C80: B

Đáp án đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 215

41: C42: A43: A44: B45: D46: B47: D48: D49: D50: C
51: B52: C53: A54: D55: C56: C57: D58: C59: A60: C
61: C62: D63: B64: B65: A66: B67: B68: B69: A70: A
71: C72: D73: D74: B75: A76: A77: D78: A79: B80: B

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 216

41: B42: D43: C44: D45: B46: A47: C48: D49: A50: A
51: A52: B53: D54: B55: B56: B57: C58: A59: A60: B
61: C62: A63: B64: D65: B66: D67: B68: D69: D70: A
71: D72: A73: B74: A75: D76: A77: B78: B79: A80: D

Đáp án mã đề 217 môn hóa 2021 THPTQG

41: B42: A43: C44: A45: C46: C47: D48: D49: A50: C
51: A52: D53: A54: B55: D56: B57: B58: B59: D60: D
61: B62: D63: D64: D65: A66: D67: A68: A69: A70: B
71: D72: D73: B74: B75: B76: B77: A78: D79: B80: B

Đáp án đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 218​​​​​​​

41: A42: D43: D44: A45: C46: C47: C48: B49: A50: B
51: B52: C53: C54: B55: D56: D57: C58: A59: B60: CA
61: A62: A63: C64: A65: D66: A67: C68: A69: A70: C
71: C72: D73: B74: D75: D76: B77: D78: B79: B80: C

Đáp án đề thi hoá THPT 2021 mã 219

41: D42: D43: C44: B45: B46: B47: C48: A49: D50: D
51: C52: A53: B54: D55: A56: A57: C58: D59: C60: B
61: B62: B63: D64: B65: A66: A67: B68: C69: C70: C
71: A72: A73: A74: D75: C76: B77: A78: C79: A80: A

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 220

41: D42: B43: A44: D45: C46: C47: B48: D49: D50: B
51: A52: B53: D54: C55: A56: A57: A58: C59: A60: B
61: C62: D63: A64: D65: C66: B67: D68: C69: C70: A
71: D72: C73: B74: C75: A76: C77: B78: C79: A80: D

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 221

41: C42: C43: A44: B45: D46: C47: A48: C49: D50: A
51: B52: B53: C54: D55: D56: B57: C58: B59: C60: B
61: D62: A63: B64: D65: C66: D67: B68: C69: D70: B
71: C72: D73: D74: C75: C76: B77: B78: C79: D80: D

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 222

41: C42: B43: B44: A45: A46: C47: C48: A49: A50: D
51: C52: A53: C54: D55: D56: C57: C58: C59: A60: A
61: B62: B63: C64: A65: D66: A67: A68: D69: C70: A
71: A72: D73: D74: A75: C76: D77: A78: D79: C80: D

Đáp án đề hoá THPT 2021 mã 223

41: A42: D43: A44: C45: C46: D47: B48: A49: A50: A
51: D52: A53: D54: D55: B56: D57: C58: A59: B60: B
61: B62: A63: A64: C65: D66: C67: B68: C69: C70: C
71: B72: D73: A74: D75: B76: B77: D78: A79: D80: D

Đáp án đề hóa THPT Quốc gia 2021 mã 224

41: A42: A43: C44: C45: D46: B47: D48: C49: C50: D
51: A52: B53: D54: D55: C56: C57: A58: D59: C60: C
61: B62: C63: A64: A65: C66: B67: A68: A69: B70: A
71: A72: D73: B74: D75: B76: B77: D78: D79: B80: B

Mong rằng với các đề thi hoá THPT Quốc gia 2021 sẽ có thêm tài liệu hữu ích cho việc thực hành, ôn luyện kiến thức trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top