Trang chủ » Đề thi và đáp án anh THPT Quốc gia 2021 full bộ 24 mã đề

Đề thi và đáp án anh THPT Quốc gia 2021 full bộ 24 mã đề

Đề thi và đáp án anh THPT Quốc gia 2021 full bộ 24 mã đề

Đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1 đã được Lambaitap.edu.vn săn lùng và tổng hợp đầy đủ, chi tiết, chuẩn xác 100% từ bộ GD&ĐT. Mong rằng sẽ giúp các bạn thí sinh chuẩn bị “vượt vũ môn” có được cái nhìn tổng quan về cách ra đề của Bộ và rèn luyện khả năng làm bài trắc nghiệm một cách nhanh nhất.

Đừng quên xem đáp án tiếng anh THPT 2021 chuẩn ngay bên dưới để đánh giá khả năng kiến thức của mình tới đâu, từ đó ôn tập lại nhé.

Mục lục

Đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1 24 mã Đề

Dưới đây là trọn bộ 24 mã đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2021 đợt 1 đã được tổng hợp rất đầy đủ cả 4 mặt giấy, không bỏ sót câu nào. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 401

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn anh mã đề 402

Đề tiếng anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 403

Đề anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 404

Đề thi anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 405

Đề thi đại học tiếng anh 2021 mã đề 406

Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 tiếng anh mã đề 407

Đề thi tiếng anh THPT 2021 mã đề 408

Đề 409 tiếng anh THPT Quốc gia 2021

Đề thi môn tiếng anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 410

Đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn tiếng anh mã đề 411

Đề thi tiếng anh 2021 mã đề 412

Đề tiếng anh 2021 mã đề 413

Đề anh văn THPT Quốc gia 2021 mã đề 414

Đề thi tiếng anh THPT Quốc gia mã đề 415

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn tiếng anh mã đề 416

Đề thi anh THPT 2021 mã đề 417

Đề THPT Quốc gia 2020 môn anh mã đề 418

Đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 419

Đề thi THPT Quốc gia 2021 môn anh mã đề 420

Đề tiếng anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 421

Đề anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 422

Đề thi anh THPT Quốc gia 2021 mã đề 423

Đề thi đại học tiếng anh 2021 mã đề 424

Đáp án tiếng anh THPT 2021 đợt 1 24 mã đề

Mời các bạn thí sinh, thầy cô và các bậc phụ huynh cùng dò kết quả, đáp án anh THPT Quốc gia 2021 chi tiết, đầy đủ do Lambaitap.edu.vn dày công tổng hợp chính xác nhất.

Đáp án tiếng anh THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 401

1: A2: C3: A4: A5: B6: B7: A8: A9: D10: B
11: B12: A13: A14: C15: D16: C17: B18: D19: B20: C
21: C22: D23: A24: C25: A26: D27: D28: D29: C30: A
31: C32: B33: C34: D35: A36: A37: B38: B39: B40.D
41.B42: D43: B44: B45: D46: D47: B48: D49: C50: A

Đáp án môn anh thi THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 402

1: A2: C3: D4: B5: D6: D7: C8: A9: C10: C
11: A12: B13: A14: D15: B16: D17: D18: D19: A20: B
21: A22: B23: A24: B25: B26: D27: A28: B29: D30: A
31: D32: D33: D34: A35: A36: A37: B38: A39: B40: D
41: A42: B43: B44: D45: C46: B47: B48: A49: A50: D

Đáp án môn tiếng anh THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 403

1: B2: C3: B4: B5: A6: D7: D8: A9: B10: D
11: A12: D13: C14: D15: B16: B17: C18: C19: B20: D
21: A22: A23: A24: B25: C26: B27: A28: D29: A30: B
31: C32: D33: B34: A35: C36: C37: D38.  C39: D40: D
41.  C42: D43: C44: B45: B46: D47: A48.  C49: D50: B

Đáp án anh văn THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 404

1.D2.A3.B4.C5.D6.C7.B8.B9.C10.D
11.B12.13: C14.B15.D16: D17.A18.B19: C20: B
21.D22.A23.C24.C25.D26.C27.C28.A29.C30.B
31: A32.C33.A34.B35.B36.B37.C38.A39.A40.C
41A42.C43.A44.C45.C46.A47.B48.B49.A50.A

Đáp án anh THPTQG 2021 – Mã đề 405

1: D2.  C3: B4: C5: B6: B7: C8.  D9: B10: C
11: D12: C13.  A14: D15: C16: A17: C18: D19: B20: B
21: D22: D23: C24: A25: C26: C27: C28.  A29: B30: B
31: D32: A33: C34: D35: A36: D37: A38: D39: B40: B
41.  A42: B43: A44: A45: B46: D47: B48: A49: A50: D

Đáp án tiếng anh THPTQG 2021 – Mã đề 406

1.C2.A3.C4.D5.B6.D7.B8.B9.C10.B
11.C12.D13.B14.C15.D16.C17.B18.B19.B20.A
21.A22.B23.C24.D25.D26.C27: C28.A29.A30.A
31.D32.B33.B34.A35.A36.A37.C38.C39.40.A
41D42.C43.D44.C45.D46.C47.B48.A49.C50.C

Đáp án tiếng anh THPT 2021 bộ giáo dục – Mã đề 407

1: A2: C3: D4: A5: C6: D7: A8: B9: A10: C
11: B12: C13: C14: B15: A16: C17: B18: B19: C20: D
21: B22: A23: A24: B25: D26: A27: B28: B29.  B30.  D
31: B32: D33: D34.B35: C36: D37: A38: A39: D40: A
41.  B42: D43: A44.  D45.  C46: D47: A48: A49.  C50.  C

Đáp án ngoại ngữ THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 408

1: B2: C3: D4: D5: A6: A7: D8: B9: A10: A
11: B12: B13: B14: D15: D16: B17: B18: A19: C20: A
21: B22: C23: B24: C25: C26: C27: D28: A29: B30: D
31: C32: A33: C34: A35: D36: D37: A38: A39: D40: A
41: C42: C43: C44: D45: C46.  C47.  D48: B49: C50: B

Đáp án đề 409 tiếng anh THPT Quốc gia 2021

1: D2: D3: B4: B5: D6: B7: C8: B9: A10: C
11: C12: C13: D14: A15: A16: D17: B18: B19: A20: A
21: D22: D23: A24: A25: B26.  A27: D28: D29: D30: B
31: D32: B33: B34: A35.  D36.  D37: B38: B39: B40: A
41: B42.  B43: A44: A45: B46: A47.  D48.  C49.  A50: A

Đáp án đề tiếng anh THPT QG 2021 – Mã đề 410

1: D2: D3: A4: B5: A6: B7: B8: A9: A10: C
11: D12: D13: C14.  A15: D16: D17: B18: A19: B20: B
21: C22: B23: C24: B25: B26: C27: D28: B29.  A30: A
31: A32: C33: D34.  C35: C36: D37: C38: D39: B40: A
41.  C42.  C43: C44: A45.  D46: C47: B48.  B49: D50: A

Đáp án chính thức của bộ 2021 môn anh – Mã đề 411

1: B2: A3: D4: D5: B6: A7: C8: A9: B10: D
11: C12: A13: C14: D15: C16: B17: C18: C19: D20: C
21: C22: C23: B24: D25: B26: D27: B28: C29: D30: B
31: D32: B33: A34: B35: A36.  B37.  A38: B39: A40: C
41: D42: B43: A44: A45: A46.  C47: C48: A49: C50: D

Đáp án môn anh THPTQG 2021 – Mã đề 412

1: D2: A3: B4: B5: C6: A7: B8: B9: A10: D
11: C12: C13: C14: A15: D16: D17: D18: C19: B20: C
21: D22: B23: A24: A25: C26: D27: B28: A29: C30: A
31: B32: D33: D34: A35: A36: B37: D38: B39: D40: B
41: B42: C43: C44: B45: C46: A47: C48: A49: A50: D

Đáp án tiếng anh THPT 2021 – Mã đề 413

1: D2: B3: A4: D5: A6: D7: B8.  D9: D10: B
11: B12: A13: B14: D15: D16.A17: D18: C19: A20: A
21: C22: D23: D24: A25: D26: A27: A28: C29: C30: C
31: D32: C33: D34: C35: C36: C37: A38: C39: C40: A
41.  A42: A43: C44: C45: A46: A47: D48.  C49: A50: C

Đáp án anh THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 414

1: B2: D3: A4: C5: B6: C7: A8: B9: B10: B
11: D12: C13: C14: C15: B16: D17: B18: A19: B20: C
21: D22: A23: C24: D25: D26: D27: B28: C29: D30 .C
31: B32: D33: B34: B35: C36.  B37: C38: C39: D40: D
41: C42: D43: B44: B45: D46.  D47.  D48: A49: C50: B

Đáp án tiếng anh THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 415

1: A2: D3: D4: B5.B6: A7: A8: A9.B10: C
11: A12: B13: B14: D15: D16: A17: C18: A19: B20: D
21: C22: C23: D24: B25: B26: D27: D28: D29: B30: C
31: D32: A33: A34: A35: C36: D37: D38: A39: C40: B
41: C42: A43: C44: A45: D46: C47: D48: A49: C50: D

Đáp án môn anh thi THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 416

1: D2: B3: D4: D5: A6: C7: D8: A9: D10: C
11: C12: C13: B14: A15: D16: C17: A18: C19: A20: B
21: D22: D23: B24: D25: C26: C27: B28: B29: B30: D
31: D32: D33: C34: C35: B36: B37: B38: C39: C40: B
41: D42: D43: B44: D45: B46: C47: B48: D49: C50: C

Đáp án môn tiếng anh THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 417

1: C2: C3: C4: B5: B6: C7: B8: A9: C10: D
11: A12: C13: D14: A15: A16: C17: C18: B19: D20: D
21: D22: A23: B24: C25: C26: D27: A28: D29: D30: C
31: D32: D33: A34: A35: D36: D37: A38: D39: A40: D
41: A42: C43: A44: C45: C46.  A47.  C48: D49: A50: C

Đáp án anh văn THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 418

1: B2: C3: A4: D5: C6: B7: B8: C9: C10: A
11: D12: B13: A14: B15: B16: B17: D18: B19: D20: C
21: A22: B23: C24: C25: D26: C27: A28: D29: A30: C
31: C32: D33: D34: A35: D36: C37: A38: A39.  A40: D
41: A42: A43: D44: C45: A46.  A47.  A48: B49: B50: C

Đáp án anh THPTQG 2021 – Mã đề 419

1: D2: C3: D4: A5: B6: C7: C8: D9: C10: D
11: A12: D13: B14: D15: A16: B17: A18: B19: D20: C
21: B22: C23: C24: D25: C26: A27: D28: C29: A30: C
31: D32: A33: A34: B35: B36: B37: A38: A39: B40: A
41: A42: B43: A44: D45: D46: B47: A48: C49: C50: B

Đáp án tiếng anh THPTQG 2021 – Mã đề 420

1: A2.C3.D4.C5.B6.C7.8.A9.D10.D
11.C12.D13.D14.D15.D16.A17.C18.C19.A20.C
21.A22.D23.D24.D25.A26.B27.C28.B29.C30.D
31.D32.C33.B34.B35.C36.B37.D38.D39.A40.D
41C42.B43.D44.D45.A46.B47A.48.C49.A50: B

Đáp án tiếng anh THPT 2021 bộ giáo dục – Mã đề 421

 

Đáp án tiếng anh THPT 2021 – Mã đề 422

1: D2: D3: A4.B5: A6.  A7: B8: C9.  B10: D
11: C12: D13: C14: C15: D16: C17: D18: A19: A20: D
21: A22: A23.  D24: C25: B26: A27: A28: D29: C30: D
31: B32: D33: A34.A35: C36: B37: B38: C39.  A40: C
41: B42.  B43: B44: C45: A46: C47: B48: A49: C50: C

Đáp án anh văn THPT Quốc gia 2021 – Mã đề 423

1: A2: B3: D4: C5: B6: D7: D8: A9: B10: B
11: A12: B13: A14: C15: B16: D17: D18: C19: B20: D
21: B22: D23: A24: D25: C26.  C27: D28: C29.A30.C
31: C32: A33: B34: A35: A36.  C37.  A38: D39: D40: B
41: A42: D43: D44: B45: C46: B47: C48: A49: D50: C

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2021 môn anh – Mã đề 424

1: D2: A3: B4: D5: B6: A7: C8: B9: D10.B
11.D12: B13: A14: C15: B16: A17: D18: A19: B20: A
21: D22: C23: C24: A25: A26: B27: A28: C29: A30: A
31: B32: A33: A34: B35: D36: B37: D38: C39: C40: D
41: C42: C43: D44: C45: D46: D47: D48: B49: C50: B

Môn tiếng anh là môn cuối cùng của kỳ thi THPT Quốc Gia, cũng là môn cuối cùng khép lại quãng đường học sinh 12 năm đầy hồn nhiên và vô tư. Vừa rồi là bộ đề thi tiếng anh THPT Quốc gia 2021đáp án tiếng anh THPT 2021 được Lambaitap.edu.vn cập nhập trọn bộ 24 mã đề từ Bộ GD&DT.

Hy vọng sẽ giúp các bạn thí sinh ôn tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng làm bài trắc nghiệm anh văn tốt hơn, để từ đó có thể khép lại cánh cửa học sinh một cách đầy tự hào và vinh quang nhất.  Chúc các sĩ tử của chính ta sẽ thi thật tốt trong kì thi 2022 sắp tới.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top