Trang chủ » Giải bài tập Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Giải bài tập Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 1: 

Đề bài: Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất thực vật?
 
Lời giải chi tiết
 
Vì 90 – 95% tổng sản lượng chất hữu cơ trong cây là sản phẩm của quang hợp.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Phân biệt năng suất sinh học với năng suất kinh tế?
 
Lời giải chi tiết
 
Năng suất sinh học là tổng lượng chất khô lích lũy được trong 1 ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suối thời gian sinh ưưởng.
 
Năng suất kinh tế chỉ là một phần của năng suất sinh học chứa trong các cơ quan có giá trị kinh tế như hạt, củ. quả. lá… tùy vào mục đích đối với từng loại cây trồng.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Nêu các biện pháp tăng năng suất cây trồng thông qua  sự điều khiển của quang hợp?
 
Lời giải chi tiết
 
Cung cấp nước, phân bón hợp lí, tuyển chọn giống cây có cường độ quang hợp cao.
 
 
 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top