Trang chủ » Giải bài tập Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Giải bài tập Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM

Bài 1: 

Đề bài: Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp.
 
Lời giải chi tiết
 
Pha ánh sáng của quang hợp là pha chuyển hoá năng lượng ánh sáng đã được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH.
 
Điều kiện : Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacôit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục.
 
Bài 2: 
 
Đề bài: Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
 
Lời giải chi tiết
 
Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước.
 
Bài 3: 
 
Đề bài: Sản phẩm của pha sáng là gì?
 
Lời giải chi tiết
 
Sản phẩm của pha sáng là: ATP, NADPH, O2
 
Bài 4: 
 
Đề bài: Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat?
 
Lời giải chi tiết
 
Những hợp chất mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbohiđrat là: ATP và NADPH.
 
Bài 5: 
 
Đề bài: Quan sát các hình 9.2. 9.3 và 9.4, nêu sự giống nhau và khác nhau giữa các chu trình C3,C4 và chu trình CAM.
 
Lời giải chi tiết
 
*      Giống: Cả hai chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhiđrat, axit amin, prôtêin, lipit.
 
*      Khác:

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top