Trang chủ » Giải bài tập Bài tập vận dụng định luật Ôm SGK vật lý 9

Giải bài tập Bài tập vận dụng định luật Ôm SGK vật lý 9

1. Bài 1 trang 17 sgk vật lí 9

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6V, ampe kế chỉ 0,5A.

Bài tập vận dụng định luật ôm

Bài tập vận dụng định luật ôm

Hướng dẫn:

a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: = 12Ω.

b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7Ω.

2. Bài 2 trang 17 sgk 

Cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.2, trong đó R1 = 10Ω, ampe kế A1 chỉ 1,2A, ampe kế A chỉ 1,8 A.

bài tập vận dụng định luật ôm

a) Tính hiệu điện thế UAB của đoạn mạch.

b) Tính điện trở R2

Hướng dẫn:

a) Ta nhận thấy UAB = U1 = R1.I1 = 10.1,2 = 12V.

b) Cường độ dòng điện chạy qua R2 là I2 = I – I1 = 1,8 – 1,2 = 0,6A.

Điện trở bài tập vận dụng định luật ôm

3. Bài 3 trang 18 sgk vật lí 9

a) Tính điện trở tương đương của đoạn mạch AB.

b) Tính cường độ dòng điện qua mỗi điện trở.

Hướng dẫn:

bài tập vận dụng định luật ôm

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top