Trang chủ » Giải bài tập Giá trị của một biểu thức đại số SGK toán 7

Giải bài tập Giá trị của một biểu thức đại số SGK toán 7

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 28: Tính giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 1 và tại x = 3.

Lời giải

– Thay x = 1 vào biểu thức trên, ta có:

3.12 – 9 = 3.1 – 9 = 3 – 9 = -6

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 1 là – 6

– Thay x = 3 vào biểu thức trên, ta có:

3.32 – 9 = 3.9 – 9 = 27 – 9 = 18

Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9 tại x = 3 là 18

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 2 trang 28: Đọc số em chọn để được câu đúng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Lời giải

Thay x = – 4 và y = 3 vào biểu thức x2 y, ta có:

(-4)2.3 = 16.3 = 48

⇒ giá trị của biểu thức x2y tại x = – 4 và y = 3 là: 48

Vậy chọn số 48 để được câu đúng.

Bài 6 (trang 28 SGK Toán 7 tập 2)Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà toán học nổi tiếng nào?

(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà toán học nước ta trong thế kỉ XX).

Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại x = 3, y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng với các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Lời giải:

Lần lượt tính giá trị của biểu thức tại x = 3, y = 4, z = 5; ta được:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Vậy giải thưởng toán học Việt Nam mang tên nhà toán học nổi tiếng LÊ VĂN THIÊM.

Bài 7 (trang 29 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị các biểu thức sau tại m = -1 và n = 2:

a) 3m – 2n;               b) 7m + 2n – 6.

Lời giải:

Thay m = -1 và n = 2 ta có:

a) 3m – 2n = 3.(-1) – 2.2 = -3 – 4 = -7

b) 7m + 2n – 6 = 7.(-1) + 2.2 – 6 = – 7 + 4 – 6 = -9

Bài 8 (trang 29 SGK Toán 7 tập 2)Đố: Ước tính số gạch cần mua?

Giả sử gia đình em cần lát một nền nhà hình chữ nhật bằng gạch hình vuông có cạnh là 30 cm.

Hãy đo kích thước nền nhà đó rồi ghi vào ô trống trong bảng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Lời giải:

Trước hết, các bạn cần hiểu xem cột 3 (số gạch cần mua) được tính như thế nào.

Đổi: 30cm = 0,3 m

– Diện tích của nền nhà hình chữ nhật bằng x.y (m2).

– Diện tích của viên gạch hình vuông bằng 0,32 = 0,09 (m2)

=> Số gạch cần mua bằng (x . y) : 0,09 viên

Sau đó, đo nền nhà của bạn. Dưới đây là 2 số liệu ví dụ:

VD1: Chiều rộng x = 4,5m; chiều dài y = 16m

VD2: Chiều rộng x = 5m; chiều dài y = 9m

Tính theo công thức, ta điền được vào bảng như sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Bài 9 (trang 29 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của biểu thức x2y3 + xy tại x = 1 và y = 1/2.

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 7 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số

Vậy giá trị của biểu thức là 5/8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top