Trang chủ » giải bài tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân SGK toán lớp 7

giải bài tập Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân SGK toán lớp 7

Bài 1. (SGK trang 19 Toán 7 tập 1)

Tính:

 Bài tập môn Toán lớp 7

Hướng dẫn giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 2. (SGK trang 19 Toán 7 tập 1)

Tính: Bài tập môn Toán lớp 7

Hãy rút ra nhận xét về dấu của lũy thừa với số mũ chẵn và lũy thừa với số mũ lẻ của một số hữu tỉ âm

Hướng dẫn giải

Bài tập môn Toán lớp 7

Nhận xét:

Lũy thừa với số mũ chẵn của một số âm là một số dương

Lũy thừa với số mũ lẻ của một số âm là một số âm.

Bài 3. (SGK trang 19 Toán 7 tập 1)

Viết số 16/81 dưới dạng một lũy thừa, ví dụ 18/61 = (4/9)2. Hãy tìm các cách viết khác

Hướng dẫn giải:

Bài tập môn Toán lớp 7

Bài 4. (SGK trang 19 Toán 7 tập 1)

Tìm x, biết

a) x : (-1/2)3 =-1/2                                                  b) (3/4)5. x = (3/4)7

Hướng dẫn giải:

a) x : (-1/2)3 =-1/2

⇒ x = (-1/2) . (-1/2)3 = (-1/2)4 = 1/16

b) (3/4)5. x = (3/4)7

⇒ x =(3/4)7: (3/4)5 = (3/4)2 = 9/16

Bài 5. (SGK trang 19 Toán 7 tập 1)

Viết các số (0,25)8 và (0,125)4 dưới dạng các lũy thừa của cơ số 0,5

Hướng dẫn giải:

Ta có: (0,25)8 = [(0,5)2]8 = (0,5)16 ; (0,125)4 = [(0,5)3]4 = (0,5)12

Bài 6. (SGK trang 19 Toán 7 tập 1)

Hãy chọn hai chữ số sao cho có thể viết hai chữ số đó thành một lũy thừa để được kết quả là số nguyên dương nhỏ nhất?

Hướng dẫn giải:

Ta có số nguyên dương nhỏ nhất là 1, nên:

11 = 12 = 13 = …. 19 = 1

1o = 2o = 3o = …. 9o= 1

Bài 7. (SGK trang 20 Toán 7 tập 1)

Dùng máy tính bỏ túi để tính: (3,5)2 ;(-0,12)3; (1,5)4; (-0,1)5 ; (1,2)6

Hướng dẫn giải:

Các em dùng máy tính và lần lượt thực hiện như hình dưới đây:

Bài tập môn Toán lớp 7

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm
Scroll to Top