Trang chủ » Giải bài tập Lực điện từ SGK vật lý 9

Giải bài tập Lực điện từ SGK vật lý 9

C2 trang 74

Áp dụng quy tắc bàn tay trái, xác định chiều dòng điện chạy qua đoạn dây dẫn AB trong hình 27.3.

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 22: Lực điện từ

Hướng dẫn giải:

Dòng điện chạy qua đoạn dây AB có chiều từ B đến A

C3 trang 74 sgk Vật lí lớp 9

Xác định chiều đường sức từ của nam châm trên hình 27.4.

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 22: Lực điện từ

Hướng dẫn giải:

Đường sức từ của nam châm có chiều đi từ dưới lên trên.

C4 trang 74 sgk 

Biểu diễn lực điện từ tác dụng lên các đoạn AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5a,b,c. Các cặp lực điện từ tác dụng lên AB và CD trong môi trường có tác dụng gì đối với khung dây?

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 22: Lực điện từ

Hướng dẫn giải:

Lực điện từ tác dụng lên các đoạn dây AB, CD của khung dây dẫn có dòng điện chạy qua trong hình 27.5 được biểu diễn ở hình 27.3

Giải bài tập SGK Vật lý lớp 9 bài 22: Lực điện từ

+ Hình a, cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay theo chiều kim đồng hồ.

+ Hình b, cặp lực điện từ không tác dụng làm khung quay.

+ Hình c, cặp lực điện từ có tác dụng làm khung quay ngược chiều kim đồng hồ

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Xem thêm
Scroll to Top