Trang chủ » Giải bài tập Phép chia các phân thức đại số SGK Toán 8

Giải bài tập Phép chia các phân thức đại số SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 53: Làm tính nhân phân thức:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 53: Tìm phân thức nghịch đảo của mỗi phân thức sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 54: Làm tính chia phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 8 trang 54: Thực hiện phép tính sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 42 (trang 54 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính chia phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 43 (trang 54 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 44 (trang 54 SGK Toán 8 Tập 1): Tìm biểu thức Q, biết rằng:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Lời giải:

Từ đề bài suy ra Q là thương của phép chia

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Bài 45 (trang 55 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép chia dưới đây những phân thức có tử thức bằng mẫu thức cộng 1.

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Em hãy ra cho bạn một câu đố tương tự, với vế phải của đẳng thức là

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 8: Phép chia các phân thức đại số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top