Trang chủ » Giải bài tập Phép nhân các phân thức đại số SGK Toán 8

Giải bài tập Phép nhân các phân thức đại số SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Tập 1 Bài 7 trang 51: Cho hai phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Cũng làm như nhân hai phân số, hãy tử với tử và mẫu với mẫu của hai phân thức này để được một phân thức.

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Tập 1 Bài 7 trang 52: Làm tính nhân phân thức:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 52: Thực hiện phép tính:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 7 trang 52: Tính nhanh:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 38 (trang 52 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Lời giải:

a)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

b)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

c)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 39 (trang 52 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau (chú ý về dấu):

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Lời giải:

a)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

b)

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 40 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1): Rút gọn biểu thức sau theo hai cách (sử dụng và không sử dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng).

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Lời giải:

– Áp dụng tính phân phối:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

– Không áp dụng tính phân phối:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

Bài 41 (trang 53 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em điền được vào chỗ trống của dãy phép nhân dưới đây những phân thức có mẫu thức bằng tử thức cộng 1:

Lời giải:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 7: Phép nhân các phân thức đại số

(Chúng ta làm theo quy tắc: mẫu số của phân số bên trái sẽ giản ước với tử số của phân số bên phải liền sau nó. Cứ làm như vậy cho đến khi mẫu số của phân số cuối cùng bằng với mẫu số của phân số kết quả. Trong bài này là x + 7.)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top