Trang chủ » Giải bài tập Phép cộng các phân thức đại số SGK Toán 8

Giải bài tập Phép cộng các phân thức đại số SGK Toán 8

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 48: Làm tính cộng:
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Tìm phân thức đối của

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải

Phân thức đối của

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Làm tính trừ phân thức

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 Bài 6 trang 49: Thực hiện phép tính

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải
Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 28 (trang 49 SGK Toán 8 Tập 1): Theo qui tắc đổi dấu ta có

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Áp dụng điều này hãy điền những phân thức thích hợp vào những chỗ trống dưới đây:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

Các phân thức cần điền là:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 29 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Làm tính trừ các phân thức sau:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 30 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Thực hiện các phép tính sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 31 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Chứng tỏ rằng mỗi hiệu sau đây bằng một phân thức có tử bằng 1:

 Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Lời giải:

a)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

b)

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Bài 32 (trang 50 SGK Toán 8 Tập 1): Đố. Đố em tính nhanh được tổng sau:

Giải bài tập SGK Toán lớp 8 bài 6: Phép trừ các phân thức đại số

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top