Trang chủ » Giải bài tập Phép trừ các phân thức đại số SBT Toán 8 T1

Giải bài tập Phép trừ các phân thức đại số SBT Toán 8 T1

Câu 1: Rút gọn biểu thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Nếu mua lẻ thì giá một bút bi là x đồng, nhưng nếu mua từ 10 bút trở lên thì giá mỗi bút rẻ hơn 100 đồng. Cô Dung dùng 180000 đồng để mua bút cho Văn phòng. Hãy biểu diễn qua x:

– Tổng số bút khi mua lẻ.

– Số bút mua được nếu mua cùng một lúc, biết rằng giá tiền một bút không quá 1200 đồng.

– Số bút được lợi khi mua cùng một lúc so với khi mua lẻ.

Lời giải:

Số bút mua được khi mua lẻ là: 180000/x (bút)

Vì giá mỗi cây bút không quá 1200 đồng nên nếu mua cùng lúc thì số bút lớn hơn 10 và mua được là:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: a. Chứng minh:Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Lời giải

Bài tập toán lớp 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top