Trang chủ » Giải bài tập Phép nhân các phân thức đại số SBT Toán 8

Giải bài tập Phép nhân các phân thức đại số SBT Toán 8

Câu 1: Rút gọn các biểu thức (chú ý dùng quy tắc đổi dấu để thay nhân tử chung)

Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Phân tích các mẫu thức và các mẫu thức (nếu cần thì dùng phương pháp thêm và bớt cùng một hạng tử hoặc một hạng tử thành hai hạng tử) rồi rút gọn biểu thức.

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng để rút gọn biểu thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Tính tích x.y, biết rằng x và y thỏa mãn các đẳng thức sau (a, b là các hằng số):

a, (4a2 – 9)x = 4a + 4; với a ≠ ± 3/2 và (3a3 + 3)y = 6a2 + 9a với a ≠ – 1

b, (2a3 – 2b3)x – 3b = 3a; với a ≠ b và (6a + 6b)y = (a – b)2 với a ≠ – b

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 5: Rút gọn biểu thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top