Trang chủ » Giải bài tập Phép chia các phân thức đại số SBT Toán 8 T1

Giải bài tập Phép chia các phân thức đại số SBT Toán 8 T1

Câu 1: Thực hiện phép tính:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 2: Rút gọn biểu thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 3: Hà Nội cách TP. Hồ Chí Minh x km. Quãng đường từ Hà Nội đến Huế ngắn hơn quãng đường từ Huế đến TP. Hồ Chí Minh là 411km. Một con tàu xuất phát từ TP. Hồ Chí Minh đi Hà Nội. Sau đó 8 giờ con tàu thứ hai xuất phát từ Hà Nội đi TP. Hồ Chí Minh, chúng gặp nhau tại Huế rồi tiếp tục đi. Con tàu thứ hai phải đi 20 giờ nữa mới đến TP. Hồ Chí Minh. Hãy biểu diễn:

a, Chiều dài quãng đường Hà Nội – Huế, Huế – TP. Hồ Chí Minh.

b, Vận tốc của hai con tàu.

c, Thời gian của con tàu thứ hai từ Hà Nội vào Huế.

d, Thời gian của con tàu thứ nhất từ TP. Hồ Chí Minh ra Huế.

e, Vận tốc con tàu thứ nhất.

f, Thời gian đi của cọn tàu thứ nhất từ Huế ra Hà Nội.

Lời giải:

 Bài tập toán lớp 8

Câu 4: Đố em điền được một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức:

 Bài tập toán lớp 8

Lời giải:

Bài tập toán lớp 8

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top